Hoe werkt BlueN®?

Something went wrong. Please try again later...

BlueN® bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum. Deze bacterie is in staat om stikstof (N2) uit de lucht te binden. Dit proces heet 'nitrogenase'. Dit is hetzelfde proces als waarmee vlinderbloemigen, zoals klaver, stikstof uit de lucht binden. De vlinderbloemigen doen dit ook met een bacterie namelijk de Rhizobium bacterie. Dat is, zeg maar, een neefje van de BlueN®- bacterie.

Hoeveel stikstof levert BlueN® voor het gewas?

Een gewasbespuiting met BlueN® levert meestal minimaal 30 kg N voor het gewas op. Dit is gebaseerd op diverse jaren onderzoek in meerdere gewassen. In meer dan 80% van de proeven leverde BlueN® 30 kg N of meer (tot max. +/- 50 kg N) aan het gewas. Bij teelten met een lange groeiperiode zoals mais bleek het product iets meer dan 30 kg N te leveren. 

De hoeveelheid stikstof die BlueN® kan leveren aan een gewas hangt behalve van de teeltduur ook af van de overige N bemesting. Des te krapper, des te meer stikstof BlueN® kan leveren.

Bacterie koloniseert het gewas

BlueN® wordt toegepast aan het begin van de teelt, waarna het via de huidmondjes van de bladeren wordt opgenomen. De bacterie wordt als het ware gelokt door de methanol die uit de huidmondjes vrijkomt. Vervolgens wordt het gehele bovengrondse gedeelte van de plant ‘gekoloniseerd’ door de bacterie en kan het stikstofbindingsproces beginnen. Na ongeveer 7 dagen wordt de eerste stikstof aan de plant afgegeven.