Bodemherbicide in fruit

Something went wrong. Please try again later...

Voor een maandenlange schone zwartstrook

AZ 500 is een bodemherbicide welke wordt opgenomen door kiemend onkruid. Belangrijk is dat de AZ 500 reeds is toegepast en in de toplaag van de bodem aanwezig is, voordat het onkruid kiemt. Op deze manier worden breedbladige onkruiden uit zaad effectief bestreden. AZ 500 heeft vrijwel geen contactwerking. Alleen op een lastig onkruid als kleine veldkers heeft AZ 500 ook een contactwerking.

Beperkte wateroplosbaarheid van AZ 500

AZ 500 blijft lang actief in de toplaag; ook bij veel neerslag. Dat is belangrijk, zeker bij toepassing in het najaar / winterperiode met relatief meer neerslag. AZ 500 heeft een beperkte wateroplosbaarheid, waardoor het product ook bij veel neerslag toch bovenin de toplaag actief blijft. Anderzijds betekent een beperkte wateroplosbaarheid ook dat voldoende vocht na toepassing belangrijk is voor een optimaal effect van de bespuiting. Dit samen maakt dat AZ 500 erg goed past in een najaars/wintertoepassing waarin er altijd wel voldoende neerslag valt voor een optimale werking.

Zeer brede werking van AZ 500

AZ 500 is effectief tegen breedbladige onkruiden. AZ 500 werkt zeer breed tegen breedbladige onkruiden. Voor de fruitteelt zijn dan onder meer van belang: muur, paarse dovenetel, klein kruiskruid, herderstasje, kleine veldkers, melganzevoet, herik, brandnetel, wilgenroosje en melkdistel uit zaad. AZ 500 werkt niet tegen grassen en grasachtige onkruiden.

Maandenlange werkingsduur met AZ 500

Afhankelijk van het tijdstip van toepassen & de bodemtemperatuur is de lengtewerking meerdere maanden à praktijk en proefervaringen laten zien dat bij toepassing in november de zwartstrook schoon blijft tot ruim na de bloei =  van november tot mei = 6 maanden!

Belangrijke eigenschappen AZ 500 in fruit

Langdurige werking

Check

AZ 500 houdt de zwartstrook maandenlang schoon.

AZ 500 heeft vrijwel geen contactwerking, behalve tegen kleine veldkers

Check

Werkt zeer breed op breedbladige onkruiden uit zaad

Check

Werkt niet tegen grassen

Check

Advies Onkruidbestrijding in het najaar voor een maandenlange schone zwartstrook

0,3 liter AZ 500 per hectare boomgaard

Bij hoge grassendruk Kerb Flo toevoegen

De toelating van AZ 500 in appel en peer

  • Eenmaal per 12 maanden een strokenbehandeling met 0,5 – 1,0 ltr per hectare zwartstrook
  • Per hectare boomgaard is de dosering maximaal 0,30 ltr/ha  

AZ 500 ook toegelaten in de aardbeien- en kleinfruitteelt.

AZ 500 is met deze uitbreiding ook een welkome aanvulling in de teelt van aardbeien, bessen, druiven en bramen & frambozen.

Etiket zie onderstaand :

Toepassingsgebied   Type toepassing Te bestrijden organisme

 

Dosering (middel) per toepassing

 

Maximale dosering middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden Veiligheidstermijn in dagen
Aardbei 
(onbedekte teelt)
1-3 weken na planten eenjarige breedbladige onkruiden 0,3-0,4 L/ha 0,4 L/ha 1 per 12 maanden -
Klein fruit m.u.v. aardbei 
(onbedekte teelt)
Na opkomst eenjarige breedbladige onkruiden 0,5 L/ha 0,5 L/ha 1 per 12 maanden 100