Sterke partner in onkruidbestrijding wintergraan

Something went wrong. Please try again later...
AZ in wintergraan  

Binnenkort staat de start van een nieuw teeltseizoen wintergraan weer voor de deur. Na de zaai moet er een keuze gemaakt worden: wél of geen onkruidbestrijding in het najaar.  Wanneer gekozen wordt voor een onkruidbestrijding in het najaar, dan geeft toevoeging van AZ 500 aan de combinatie extra kracht en lengtewerking op breedbladige onkruiden.

Voordelen bodemherbiciden

Inzet van bodemherbiciden in het najaar in wintergraan heeft een aantal belangrijke voordelen. Eerst en vooral op het gebied van resistentie management. Bij de voorjaarsonkruidbestrijding worden vooral middelen met het werkingsmechanisme ‘ALS-remmer’ ingezet. Ook wel bekend als sulfo’s of SU’s. Bodemherbiciden die in de herfst worden ingezet hebben een ander werkingsmechanisme.

De teler is ook minder afhankelijk van weersomstandigheden in het voorjaar zoals een lage RV. Als er daarnaast in het voorjaar drijfmest met de sleepslang moet worden uitgereden is het gemakkelijker plannen als er dan geen onkruidbestrijding nodig is in diezelfde periode. Bij vroege zaai en/of hoge onkruiddruk is er bovendien minder gewasconcurrentie door een herfsttoepassing. En tot slot, verwacht u volgend voorjaar veel wortelonkruiden zoals distels, dan is een herfsttoepassing ook zeker te overwegen.

Keuze najaarsbehandeling

Bij een keuze voor een najaarsherbicide is de aanwezigheid van onkruidgrassen zoals duist, windhalm en/of straatgras meestal leidend. Tegen onkruidgrassen zijn diflufenican- en/of flufenacet-bevattende producten meestal leidend.

Extra kracht en lange nawerking breedbladige onkruiden

AZ 500 is een bodemherbicide met zeer weinig contactwerking. Belangrijk voor bodemherbiciden is dat ze in de grond aanwezig zijn zodra onkruiden gaan kiemen. Bovendien hebben bodemherbiciden wat vocht nodig om optimaal te kunnen werken. AZ 500 heeft een relatief lage oplosbaarheid, waardoor het product ook bij veel neerslag nog steeds een lange nawerking van meerdere maanden zal laten zien. Gedurende de winter is dat een belangrijke positieve eigenschap.

Direct na de zaai en kort na opkomst

Kunnen we AZ500 toepassen zowel direct na zaai als kort na opkomst? Ja. AZ500 is altijd veilig voor het graan. Het product kan daarmee altijd worden toegevoegd aan de combinatie: Zowel bij toepassing direct na zaai als bij toepassing na opkomst.

Is AZ500 ook toepasbaar bij grasonderzaai?

Wanneer gekozen wordt voor grasonderzaai, dan zijn de mogelijkheden voor onkruidbestrijding in zowel najaar als voorjaar beperkt, zeker richting ereprijs. AZ 500 na zaai biedt een brede en langdurige bescherming tegen breedbladige onkruiden. Een aantal belangrijke onkruiden die worden bestreden zijn ereprijs, paarse dovenetel, akkerviool, herderstasje, veldkers, herik, kamille, klein kruiskruid, melde, etc. 

AZ 500 heeft een lange duurwerking. Het is niet uit te sluiten dat er na de oogst nog enig effect aanwezig is. Kruisbloemige gewassen zoals bladrammenas en koolzaad zijn zeer gevoelig voor zelfs geringe hoeveelheden AZ 500. Wilt u daarom na het graan een kruisbloemig gewas zaaien, dan adviseren wij voor alle zekerheid eerst een intensieve grondbewerking (10-15 centimeter) uit te voeren.

 

AZ500 uien

Meer weten over AZ500?

AZ 500 is een bodemherbicide. Het werkt tegen zo ongeveer alle breedbladige onkruiden met uitzondering van kleefkruid en ooievaarsbek. Het middel is toegelaten in bijvoorbeeld uien, wintergranen, grasland, appel, peer, prei, cichorei en witlof.

Klik hier