Closer : sterke partner tegen luis in pootgoed

CLOSER is effectief tegen luis en helpt pootaardappels beschermen tegen virusoverdracht. CLOSER heeft een nieuwe werkingswijze en is daarmee tevens een belangrijke aanvulling in het resistentiemanagement. In de pootaardappelteelt wordt het beschikbare middelenpakket tegen virusoverdracht beperkter. De toelating van CLOSER wordt daarom gezien als een welkome aanvulling.

CLOSER bezit de volgende eigenschappen:

  • Snelle & lange werking tegen luis
  • Nieuwe werkingswijze
  • Gunstig milieu- en residuprofiel

 

Snelle werking

CLOSER laat in proeven en in de praktijk de snelste werking zien. Deze grafiek toont de resultaten van een proef uitgevoerd in 2019, uitgevoerd door proefstation Botany.

Aardappelplanten bezet met 60 stuks aardappeltopluizen per plant op het moment van spuiten. Het weergegeven % doding is bepaald drie dagen na de bespuiting.

Lange werking

Behalve een snelle werking heeft Closer ook een lange werking. De grafiek toont de lange werking aan van CLOSER, eveneens tegen aardappeltopluis.

CLOSER in pootaardappels

CLOSER toont zich in meerjarige virusproeven in pootgoed de sterkste van de beschikbare luisdoders. De huidige toelating van CLOSER is beperkt tot toepassing na de bloei van het gewas. Om optimaal gebruik te maken van de eigenschappen adviseren we een bespuiting met CLOSER direct na de bloei van het gewas. Op die manier komt zowel de snelle als ook de lange werking tot zijn recht.

Virusbescherming ook na de bloei belangrijk

Onderstaande tabel is afkomstig van de NAK. De grafiek geeft het % virusbesmetting per week weer in de nacontrole (gemiddelde van de jaren 2013 t/m 2018).

In week 28 was dit 11% en dit liep op naar 32% in week 35.

De cijfers tonen aan dat des te later de loofdoding, des te hoger het % virus. Blijkbaar vindt er ook op het einde van de teelt nog besmetting plaats.

Na de bloei begint de aandacht van de teler zich te richten op maatsortering en loofdoding. Toch is het terecht dat ook na de bloei de virusbescherming nog steeds alle aandacht verdient. Het nieuwe middel CLOSER kan daarbij goed van pas komen.