Primstar

Herbicide

PRIMSTAR is al jaren een bekend middel tegen breedbladige onkruiden in granen en grassen. Het bestrijdt diverse éénjarige onkruiden zoals kleefkruid, kamille, muur, herik en kruisbloemigen. Ook bestrijdt het diverse meerjarige onkruiden zoals paardenbloem, ridderzuring, veenwortel en haagwinde.

 

Lees hier meer over het gebruik van onze producten Primstar, Starane Top en Tapir bij de bestrijding van wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan.
Lees meer over het gebruik van onze producten Primstar, Starane Top en Tapir bij de bestrijding van wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan.

Wintergraan
Bestrijding van wortelonkruid en aardappelopslagLees meer over het gebruik van onze producten Primstar, Starane Top en Tapir bij de bestrijding van wortelonkruid en aardappelopslag in wintergraan.

Grasland

Nu geschikt moment voor onkruidbestrijding in grasland

Muur, paardenbloem, kleine veldkers, herdertasje, boterbloem etc. komen nu in een goed stadium om bestreden te worden. Tijd dus om de percelen te controleren en indien nodig deze weken een onkruidbestrijding uit te voeren. Dit geeft de beste garantie op een goede eerste snede.

Lees meer
Ruwvoerbrochure 2023 voorpagina

Kwalitatief ruwvoer als basis voor een rendabele melkproduct

Goed ruwvoer is een belangrijke basis voor uw bedrijf. De hoge voerprijzen maken dat optimaliseren van het eigen ruwvoer erg rendabel is. Allereerst door het telen van kwalitatief goed en onkruidvrij ruwvoer. Vervolgens door goed te conserveren in de kuil met het oog op het behoud van de voerkwaliteit. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u niet (duur) aan te kopen.

Download brochure
Brochure Granen NLD 2023 voorpagina

Onkruidbestrijding wintergraan en zomergraan

Als het land opgedroogd is en het wintergraan goed aan de groei is, dan kunnen de onkruiden bestreden worden. 

In de brochure 'Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan' vindt u adviezen voor bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, bestrijding wortelonkruiden en aardappelopslag, foto's en gevoeligheidstabellen van diverse herbicides in graan. 

Download brochure