Zorvec Endavia Onions Web

Zorvec Endavia

Zorvec Endavia is een nieuwe fungicide en inzetbaar tegen phytopthora in aardappelen en valse meeldauw in ui, knoflook en sjalot. 

Het etiket ziet er als volgt uit :

Gewas

Ter bestrijding van

Dosering

Max aantal toepassingen

Min interval

Aardappelen

Phytophthora
phytophthora infestans

0,4 L/ha

4 *

7 dagen

Uien = Zaaiuien, 1e-jaars plantuien, 2e-jaars plantuien, zilveruien & picklers

Valse meeldauw
Perenospora destructor

0,5 L/ha

3 *

7 dagen

Sjalotten

Valse meeldauw
Perenospora destructor

0,5 L/ha

3 *

7 dagen

Knoflook

Valse meeldauw
Perenospora destructor

0,5 L/ha

3 *

7 dagen

àEr gelden voor Zorvec Endavia geen aanvullende toepassingsvoorwaarden


Zorvec Endavia is een kant-en-klare vloeibare formulering van oxathiapiprolin & benthiavalicarb ; 2 werkzame stoffen die elkaar aanvullen in een sterke OD-formulering.