Zorvec Endavia Onions Web

Zorvec Endavia®

Zorvec Endavia® is het kant-en-klaar product van Zorvec® waarbij de tweede werkzame stof al in de formulering is verwerkt.

Zorvec Endavia is een combinatie van Zorvec met de werkzame stof Benthiavalicarb (bekend uit de Valbon). Naast de sterke werking van Zorvec geeft ook de Benthiavalicarb een goede aanvullende werking. Deze twee werkzame stoffen versterken elkaar op valse meeldauw.


Zorvec Endavia heeft een toelating tegen phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in uien, sjalotten en knoflook.

Overzicht van het gebruiksvoorschrift van Zorvec Endavia

Toepassingsgebied Werkzaamheid 
getoetst op
Dosering per 
toepassing
Maximaal aantal 
toepassingen per teeltcyclus
Minimum interval tussen toepassingen in dagen Veiligheidstermijn in dagen
Aardappelen Aardappelziekte 0,4 /ha 4 7 7
Uien (onbedekte teelt) Valse Meeldauw 0,5 /ha 3 7 28
Sjalotten (onbedekte teelt) Valse Meeldauw 0,5 /ha 3 7 28
Knoflook (onbedekte teelt) Valse Meeldauw 0,5 /ha 3 7 28

Positionering Zorvec Endavia en advies

Voor de beste werking van Zorvec Endavia adviseren we dit middel vroeg in het schema in te zetten. Dan vormt valse meeldauw namelijk het grootste risico voor de snelle loofgroei. Ook heeft u dan het voordeel van de systemische werking, waardoor nieuw blad beter beschermd wordt.

Dit kan in een blok van drie bespuitingen achter elkaar met een wekelijks interval. Of door op op T1 en T2 een bespuiting met Zorvec Endavia uit te voeren. Op T3 een ander middel. En vervolgens op T4 nog een laatste bespuiting met Zorvec Endavia.

Houdt er rekening mee dat het verlengde spuitinterval zoals bij aardappelen, in ui-achtigen niet van toepassing is. Ook is de dosering in uien wat hoger dan in aardappelen: 0,5L Zorvec Endavia per hectare in uien en 0,4 L in aardappelen.

Jur_Parleviet

Akkerbouwer Jur Parleviet over zijn ervaringen met schimmelbestrijding in aardappelen en uien

"Mijn spuitdag begin ik vaak vroeg omdat ik het binnen één dag wil redden. Dan is het wel fijn als een middel een goede regenvastheid heeft met het oog op de dauw. Zorvec Endavia heeft dat. Het geeft een stukje rust dat je een langer interval kunt aanhouden en een spuitschema kunt plannen." 

LEES MEER

De eigenschappen van Zorvec®

Zelfs met een langere spuitinterval geeft Zorvec® een betere bescherming dan de bestaande middelen op een wekelijkse interval.

Regenvast na 20 minuten

Icon_regenvast

Zorvec® wordt zeer snel opgenomen in de waslaag van de plant. Na 20 minuten is het middel regenvast. Zorvec® is daarmee het snelst regenvaste Phytophthoramiddel. Dit biedt meer flexibiliteit en zekerheid wanneer aardappelen behandeld worden in wisselvallige periodes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschermt nieuwe groei

Icon_nieuwegroei

Zorvec® onderscheidt zich van de bestaande Phytophthora middelen, doordat het sterk opwaarts systemisch is. Het middel wordt daardoor beter door de plant getransporteerd. Het voordeel hiervan is dat het nieuwe blad veel beter beschermd is. Zelfs bladeren, die bij de bespuiting nog maar voor 20% ontwikkeld zijn, worden goed beschermd. Tevens geeft Zorvec® een betere herverdeling door het blad.

3 tot 4 dagen langere bescherming

Icon_langerebescherming

Met Zorvec® kan een 3-4 dagen langer spuitinterval worden aangehouden dan u gewend bent, omdat door de systemische werking het nieuwe blad beter beschermd wordt. Zorvec® is een nieuwe werkzame stof die anders werkt en effectiever is dan de bestaande producten. 

Valse meeldauw uienteelt

Ruud van de Sande, teeltadviseur bij Corteva over de bescherming uien tegen valse meeldauw

"Valse meeldauw heeft een lange incubatietijd van zo’n 10 tot 19 dagen. Daarom is het belangrijk om op tijd te starten met de preventieve middelen die we nog beschikbaar hebben."

Lees meer

Beschikbaarheid Zorvec

Zorvec® moet altijd gecombineerd worden met een ander phytophthoramiddel/werkzame stof. Dit in verband met goed resistentie management. Er is zowel een combiverpakking Zorvec® Ntec beschikbaar als een kant-en-klare mix Zorvec Endavia®.

Zorvec Ntec is enkel toegelaten in aardappelen.

Zorvec Endavia is net als Zorvec inzetbaar tegen phytophthora in aardappelen, met het verschil dat deze kant-en-klaar formulering ook inzetbaar is tegen valse meeldauw in ui, knoflook en sjalot.

Combiverpakking Zorvec® Ntec

Zorvec® Ntec

De combiverpakking van Zorvec® heet Zorvec® Ntec en bestaat uit Zorvec® + Gachinko®. Zorvec® Ntec is enkel toegelaten in aardappelen.

Kant-en-klaar Zorvec Endavia®

Zorvec Endavia®

Zorvec Endavia® is het eerste kant-en-klare product op basis van Zorvec.  Zorvec Endavia is net als Zorvec inzetbaar tegen phytophthora in aardappelen, maar Zorvec Endavia® is ook inzetbaar tegen valse meeldauw in ui, knoflook en sjalot.

Brochure Zorvec 2022 NLD

Brochure Zorvec

Sterke bescherming tegen phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in uien


In deze brochure leest u meer over het 3-4 langere spuitinterval van Zorvec en wanneer u Zorvec best positioneert binnen uw schema.

Download brochure
Van Vugt

Interview met akkerbouwer Roger van Vugt over het bestrijden van valse meeldauw

Lees meer

Meer weten over Zorvec

Zorvec Aanbevolen schema

Toepassing in de snelle loofgroeifase

Zorvec® is vanwege zijn systemische werking bij uitstek geschikt voor toepassing in de snelle loofgroeifase. Hier komen de eigenschappen van Zorvec® het beste tot hun recht.

Lees meer
Zorvec pootgoed

Mogelijkheden in pootgoed

Door het langere spuitinterval kunt u 1-2 bespuitingen uitsparen (met de maximaal 4 bespuitingen die u mag uitvoeren met Zorvec®). Dit geldt voor zowel zetmeel- als consumptietelers. Echter bij pootgoed moet sowieso tegen luizen gespoten worden. Hoe kan een pootgoedteler Zorvec® inpassen in het luizenschema?

Lees meer
Zorvec proefresultaten

Proefresultaten

Zorvec® wordt al jaren getest door diverse instanties wereldwijd. We laten u als voorbeeld de resultaten van een proef uit Nederland zien. 

Lees meer
Curzate Partner Phytophthora_infestans

Meer weten over Phytophthora ?

Phytophthora.net