Proefresultaten Zorvec

Zorvec® wordt al jaren getest door diverse instanties wereldwijd. We laten u als voorbeeld de resultaten van een proef uit Nederland zien. Zo'n proefveld wordt meestal aangelegd tussen de mais en met een rij onbehandelde planten rond het proefveld. Dit om voor de ziekte gunstige omstandigheden te creëren. Dan komen de verschillen tussen de middelen immers het beste naar voren.


In dit voorbeeld zijn vanaf opkomst eerst twee bespuitingen gedaan met een standaardproduct. Dit standaardproduct was voor alle vier de behandelingen gelijk. Toen vervolgens de aardappelplanten in de snelle loofgroeifase terecht kwamen, zijn er vier verschillende behandelingen uitgevoerd:

  1. 0,15 ltr/ha Zorvec® met partnerproduct om de 7 dagen gespoten.
  2. 0,15 ltr/ha Zorvec® met partnerproduct om de 10 dagen gespoten.
  3. 0,6 ltr/ha mandipropamid om de 7 dagen gespoten.
  4. 1,6 ltr/ha propamocarb + fluopicolide om de 7 dagen gespoten.

De twee bovengenoemde behandelingen (1+2) met Zorvec® werden vergeleken met twee veel gebruikte standaardmiddelen (3 + 4). De planten die om de veldjes stonden zijn enkele dagen (16 juni) na de behandelingen (10 juni) kunstmatig geïnfecteerd met Phytopthora. Ongeveer één maand later (7 juli) zijn er foto's gemaakt van de aardappelplanten met verschillende behandelingen. Het resultaat: Zorvec® i.c.m. een partnerproduct beschermd langer èn beter. 


 

Residu Zorvec

Er zijn diverse proeven uitgevoerd om te kijken of er ook residu achterbleef in de knollen na een behandeling met Zorvec®. Er werd in al deze proeven geen residiu gevonden van 3-4 bespuiteingen met Zorvec® (0-21 dagen na de laatste bespuiting).

Euroblight

Euroblight is een Europees etwerk van wetenschappers en deskundigen die phytophthoramiddelen technisch beoordelen. 

Voor bladphytophthora heeft Zorvec een 4,9 gekregen op een schaal van 2-5. Dit is de hoogste score die gegeven is aan een phytophthoramiddel. 

Voor  bescherming nieuwe groei en stengelphytophthora heeft Zorvec ook de hoogste score gekregen.

Fungicide Bescherming blad
(schaal 2-5)
Knolphytophthora
(schaal 1-5) 
Nieuwe
groei
Stengel-Phytophthora Preventief Regenvastheid
Zorvec Endavia 4,9 3,4 ++(+) ++(+) +++ +++
amisulbrom + mancozeb (0,5+2,0) 4,5 3,7   + ++(+) +++
benthiavalicarb + mancozeb (2,0) 3,7     +(+) +++ ++(+)
cyazofamid (0,5) 3,8 3,8 ++ + +++ +++
fluazinam (0,4) 2,9     + +++ ++(+)
mandipropamid (0,6) 4,0   ++ +(+) +++ +++
propamocarb + fluopicolide (1,6) 3,8 3,9 ++ ++ +++ ++(+)