Toepassing Zorvec

Zorvec is vanwege zijn systemische werking bij uitstek geschikt voor toepassing in de snelle loofgroeifase. Hier komen de eigenschappen van Zorvec het beste tot hun recht.

De snelle loofgroeifase is een gevaarlijke periode in de aardappelteelt. Door het vele nieuwe blad wat er in deze fase bij komt, is de kans op Phytophthora groter. Dus goed om dan het sterkste middel in te zetten.

Zorvec is opwaarts systemisch. Tijdens de loofgroeifase kunt u nog goed onderin het gewas komen, zodat deze opwaarts systemische werking optimaal tot zijn recht komt.

Het nieuwe blad wordt door de systemische werking goed beschermd. Zorvec heeft in de Euroblight* tabel de hoogste score voor bescherming van nieuwe groei.

Een groter risico dan bladphytophthora is stengelphytophthora. Dit is lastiger terug te dringen en er gaat meer blad door verloren. Toepassing van Zorvec in de snelle loofgroeifase is daarom aan te raden, omdat de stengels op dat moment nog goed te raken zijn. Zorvec is door Euroblight aangewezen als het sterkste middel tegen stengelphytophthora. Euroblight is een Europees netwerk van wetenschappers en deskundigen die zich bezig houden met onderzoek naar phytophthora.

Schematosch ziet dit er als volgt uit :

We adviseren 1-3 bespuitingen met een ander middel totdat het gewas aan de snelle loofgroeifase begint. Vervolgens drie bespuitingen met een verlengd spuitinterval met Zorvec. Daarna schakelt u weer over naar een ander middel.

Mogelijkheden Zorvec in pootgoed

Door het langere spuitinterval kunt u 1-2 bespuitingen uitsparen (met de maximaal 4 bespuitingen die u mag uitvoeren met Zorvec®). Dit geldt voor zowel zetmeel- als consumptietelers. Echter bij pootgoed moet sowieso tegen luizen gespoten worden. Hoe kan een pootgoedteler Zorvec® inpassen in het luizenschema?

  1. Stel de phytopthoradruk is normaal en u spuit al om de 5 dagen tegen luizen, dan kunt u Zorvec® om-en-om in een 10-daags schema toepassen. U spuit dan eerst tegen luizen en Phytopthora (met Zorvec®) en in een volgende bespuiting alleen tegen luizen, enzovoort. Om de 5 dagen spuiten tegen luizen is sowieso geen overbodige luxe gezien het toenemende percentage klasse verlagingen.
  2. Stel de phytophthoradruk is hoog, maar de luizendruk door het wisselvallige weer minder hoog, dan kunt u om de 7 dagen tegen luizen spuiten. Zorvec® is dan het juiste middel voor de bescherming van uw aardappelplanten tegen Phytopthora, omdat dit het enige middel is dat 7 dagen kan overbruggen bij hoge phytopthoradruk en veel nieuw blad. Met andere middelen zou u in dat geval om de 4-5 dagen moeten spuiten. Zeker met de opkomst van huidige agressievere Phytopthora stammen EU36 en 37.