Proef Groeikracht II

Pioneer® 11G22 RR

Verbetert de conservering en remt de broei nu nog sneller met Rapid React, geschikt voor graskuilen vanaf 30% DS.

Pioneer 11G22 RR in het kort

Verbetert de kuilkwaliteit

Check

Minder broei, en dus minder verliezen

Check

Broeiremming al na 14 dagen na het inkuilen

Check

En dus eerder en steeds smakelijk voer voor uw koeien

Snellere broeiremming met Pioneer® 11G22 Rapid React 

Pioneer®11G22 Rapid React® is een vernieuwde formulering van Pioneer®11G22; er is een nieuwe stam Lactobacillus buchneri aan toegevoegd. Naast verbetering van de conservering, broeiremming en verbetering van de dierprestaties, is er nu het extra voordeel dat de broeiremming sneller plaatsvindt.

Hoe werkt Pioneer® 11G22 Rapid React®?

De unieke bacteriën van Pioneer® 11G22 produceren melkzuur dat de conservering van de graskuil aanzienlijk versnelt. Een snelle conservering zorgt ervoor dat de kuil snel stabiel is. Hierdoor worden conservering- en bewaarverliezen beperkt. Ook helpt een snelle conservering de vorming van boterzuur te voorkomen en vermindert het de ammoniakvorming ofwel eiwitafbraak.

Daarnaast bevat Pioneer® 11G22 Rapid React® nieuw ontwikkelde Lactobacillus buchneri bacteriën, die door de versnelde vorming van azijnzuur en 1,2 propaandiol de broei nog sneller remmen. Al na een korte periode wordt een hoog gehalte aan melkzuur, azijnzuur en propaandiol bereikt – dit zorgt voor een stabiele kuil en versnelt de broeiremming. Vergeleken met onbehandelde kuilen, vertoonden de met Pioneer® 11G22 Rapid React® behandelde kuilen een hoger gehalte aan o.a.azijnzuur, zelfs na een korte inkuiltijd.

Collega-boeren over het gebruik van inkuilmiddelen

"Eiwit aankopen is duur, dus alles wat uit eigen ruwvoer wordt gehaald, levert een besparing op.”

Keuze van het juiste inkuilmiddel

Let bij de verschillende omstandigheden op de inzet van het juiste inkuilmiddel.

  • Onder moeilijke omstandigheden – koud weer in combinatie met laag DS% of nat gras met minder dan 30% ds - blijft het gebruik van Pioneer® 1188 het meest geschikte inkuilmiddel.
    Ook bijj droger gras zonder verwachte broeiproblemen, adviseren wij altijd Pioneer® 1188 te gebruiken. 1188 zorgt door de vorming van melkzuur voor een snelle pH-daling van de kuil. Hierdoor krijgen boterzuurbacteriën geen kans  en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak.
  • Boven de 35 % DS en bij verwachte broeiproblemen, adviseren wij een combinatiemiddel: conservering en broeiremming in 1, zoals Pioneer® 11G22 RR of Pioneer® 11GFT. De unieke bacteriën van 11G22 RR produceren melkzuur dat de conservering van de graskuil aanzienlijk versnelt. U krijgt snel een stabiele kuil. Daarnaast bevat 11G22 bacteriën die door de vorming van azijnzuur en propionzuur de broei remmen.
  • Zijn broei en schimmelvorming het probleem dan is het gebruik van Pioneer® 11A44 het meest sterke middel. Broei en schimmelvorming zijn vaak bedrijfsgerelateerd. De oorzaak van broei ligt niet alleen aan het uitgangsmateriaal, maar des te meer aan bedrijfsomstandigheden zoals voersnelheid, dichtheid van de kuil en manier van uitkuilen.

Download onze brochures

Grasoogst 2024

Pioneer Grasoogst 2024_front

Waar het gebruik van inkuilmiddelen lange tijd vooral probleemgericht was, zien veehouders steeds meer de toegevoegde waarde van inkuilmiddelen voor de kwaliteit en smakelijkheid van hun ruwvoer. 
De meeste aandacht moet bij de grasoogst gaan naar een snelle en goede conservering. De kuil is zo sneller stabiel en er wordt minder eiwit afgebroken. Zo behoudt u de smaak en voederwaarde in de kuil, en verlaagt u drogestofverliezen. Voldoende melkzuurbacteriën is daarbij dé schakel tot stabliteit.

Pioneer Inkuilmiddelen 2024

Brochure Pioneer Inkuilmiddelen 2024_front

Al meer dan 40 jaar ontwikkelt Pioneer inkuilmiddelen. Goed in- en uitkuilen zorgt voor een goede bewaring en levert een smakelijke kuil voor het vee. Inkuilmiddelen kunnen daarbij ten allen tijde worden ingezet om de voederwaarde te behouden en de voerkwaliteit in de kuil op peil te houden. Niet alleen bij moeilijke omstandigheden dus, zoals extreem droog of erg nat weer, of voor het bestrijden van broei en schimmelvorming. Het meeste rendement haalt u met inkuilmiddelen trouwens wanneer de omstandigheden juist wél optimaal zijn!

Ruwvoerbrochure 2024

Ruwvoerbrochure 2024_front

In deze brochure kunt u lezen hoe goed ruwvoer van eigen bodem een topprioriteit blijft voor de melkveehouder.

De impact van onkruid in grasland valt daarbij niet te onderschatten: het verlaagt het eiwitgehalte, de VEM en de opbrengst. Ook goed inkuilmanagement en het gebruik van inkuilmiddelen komen aan bod. Deze kunt u inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit en smakelijke kuil

Maiskuil

Op zoek naar een ander Pioneer inkuilmiddel?

Klik hier