Proef Groeikracht II

Pioneer® 11G22 RR

Verbetert de conservering en remt de broei nu nog sneller met Rapid React, geschikt voor graskuilen vanaf 30% DS.

Kuilverbeteraar Pioneer® 11G22 RR is een inkuilmiddel voor Gras

Pioneer®11G22 Rapid React® is een vernieuwde formulering van Pioneer®11G22, er is een nieuwe stam Lactobacillus buchneri aan toegevoegd. Naast verbetering van de conservering, broeiremming en verbetering van de dierprestaties, is er nu het extra voordeel dat de broeiremming sneller plaatsvindt.

Hoe werkt Pioneer® 11G22 Rapid React®?

De unieke bacteriën van Pioneer® 11G22 produceren melkzuur dat de conservering van de graskuil aanzienlijk versnelt. Een snelle conservering zorgt ervoor dat de kuil snel stabiel is. Hierdoor worden conservering- en bewaarverliezen beperkt. Ook helpt een snelle conservering de vorming van boterzuur te voorkomen en vermindert het de ammoniakvorming ofwel eiwitafbraak.

Daarnaast bevat Pioneer® 11G22 Rapid React® nieuw ontwikkelde Lactobacillus buchneri bacteriën, die door de versnelde vorming van azijnzuur en 1,2 propaandiol de broei nog sneller remmen. Al na een korte periode wordt een hoog gehalte aan melkzuur, azijnzuur en propaandiol bereikt – dit zorgt voor een stabiele kuil en versnelt de broeiremming. Vergeleken met onbehandelde kuilen, vertoonden de met Pioneer® 11G22 Rapid React® behandelde kuilen een hoger gehalte aan o.a.azijnzuur, zelfs na een korte inkuiltijd.

Resultaat: 

  • Verbetert de kuilkwaliteit
  • Minder broei, en dus minder verliezen
  • Eerder en steeds smakelijk voer voor uw koeien
  • Broeiremming al na 14 dagen na het inkuilen

Collega-boeren over het gebruik van inkuilmiddelen

"Eiwit aankopen is duur, dus alles wat uit eigen ruwvoer wordt gehaald, levert een besparing op.”

Keuze van het juiste inkuilmiddel

Let bij de verschillende omstandigheden op de inzet van het juiste inkuilmiddel.

  • Onder moeilijke omstandigheden – koud weer in combinatie met laag DS% of nat gras met minder dan 30% ds - blijft het gebruik van Pioneer® 1188 het meest geschikte inkuilmiddel.
    Ook bijj droger gras zonder verwachte broeiproblemen, adviseren wij altijd Pioneer® 1188 te gebruiken. 1188 zorgt door de vorming van melkzuur voor een snelle pH-daling van de kuil. Hierdoor krijgen boterzuurbacteriën geen kans  en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak.
  • Boven de 35 % DS en bij verwachte broeiproblemen, adviseren wij een combinatiemiddel: conservering en broeiremming in 1, zoals Pioneer® 11G22 RR of Pioneer® 11GFT. De unieke bacteriën van 11G22 RR produceren melkzuur dat de conservering van de graskuil aanzienlijk versnelt. U krijgt snel een stabiele kuil. Daarnaast bevat 11G22 bacteriën die door de vorming van azijnzuur en propionzuur de broei remmen.
  • Zijn broei en schimmelvorming het probleem dan is het gebruik van Pioneer® 11A44 het meest sterke middel. Broei en schimmelvorming zijn vaak bedrijfsgerelateerd. De oorzaak van broei ligt niet alleen aan het uitgangsmateriaal, maar des te meer aan bedrijfsomstandigheden zoals voersnelheid, dichtheid van de kuil en manier van uitkuilen.

Download onze brochures

Grasoogst 2022

Pioneer_Grasoogst_2022_front_edited

Inkuilmiddelen worden door veel veehouders nog alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt.

Recent onderzoek in een tweede grassnede (Groeikracht, mei 2021) toont het gunstige effect van Pioneer inkuilmiddel 1188 opnieuw aan, ook onder goede omstandigheden. Bij de proef van Groeikracht was het uitgangspunt gras van goede kwaliteit (960 VEM en 155 RE). 

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer - editie 2022

Pioneer brochure Inoculanten 2021

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure kunt u lezen over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen enkele veehouders over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie

Graslandbrochure_MAR_2022_edited

In deze brochure gaan we dieper in op een tweetal zaken die kunnen bijdragen aan een goede ruwvoerteelt. Dit zijn middelen om onkruiden te bestrijden en inkuilmiddelen.

Proef Groeikracht III

Samengevat

Pioneer® 11GFT zorgt voor ;
 

betere celwandverteerbaarheid - snelle conservering - remt nroei-en schimmelvorming - meer rendement uit ruwvoer

Meer weten over Inkuilmiddelen