Bepaal het ideale oogsttijdstip

Something went wrong. Please try again later...
Bepaal het ideale oogsstijdstip
Vers hakselmais

Tips om optimaal ruwvoer te krijgen en te behouden in uw maiskuil

Ruwvoer is, met een aandeel van zo’n 2/3e van het rantsoen, de belangrijke basis van het rantsoen. Zeker tegenwoordig, met de hoge krachtvoerprijzen, is een goede kwaliteit, opname en benutting van uw gras- en maiskuil erg belangrijk.

Dit kan alleen met kwalitatief goed uitgangsmateriaal, dat goed geconserveerd is. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u immers niet meer aan te kopen.

Tips voor optimaal ruwvoer