BlueN® - de nieuwe stikstofbron voor uw mais

Something went wrong. Please try again later...

BlueN® is een innovatie op het gebied van stikstofbemesting. BlueN® stelt gewassen in staat om op natuurlijke wijze stikstof uit de lucht te binden. Het is een nieuwe stikstofbron voor het gewas als aanvulling op de organische en minerale bemesting. Ook zou het een deel van deze traditionele bemesting kunnen vervangen of het gat vullen tussen de optimale bemesting en de wettelijk toegestane bemesting. BlueN® wordt in het begin van de teelt over het gewas gespoten en mag ook gebruikt worden in de biologische landbouw. 

Stikstofbinding zoals vlinderbloemigen

BlueN bevat de bacterie Methylobacterium Symbioticum (MS), die de mais (of andere gewassen) in staat stelt stikstof uit de lucht te binden. Dit is vergelijkbaar met vlinderbloemigen zoals klaver die dat via de Rhizobiumbacterie op de wortels doen. Het is dus een andere bacterie dan bij de vlinderbloemigen maar de manier van stikstofbinding uit de lucht is hetzelfde.

Hoeveel stikstof levert BlueN®?

Een gewasbespuiting met BlueN® levert meestal minimaal 30 kg N voor het gewas op. Dit is gebaseerd op diverse jaren onderzoek in meerdere gewassen. In meer dan 80% van de proeven leverde BlueN® 30 kg N of meer (tot max. ± 50 kg N) aan het gewas (hoe schraler de bemesting, hoe groter de stikstoflevering door BlueN®).

BlueN® zorgt ook in drogere omstandigheden voor stikstof

Een bijkomend voordeel van deze biostimulant is dat deze ervoor zorgt dat stikstof ook in drogere omstandigheden beschikbaar is voor de plant. In drogere omstandigheden is stikstof uit de bodem namelijk minder goed opneembaar. Maar de stikstofbinding uit de lucht gaat dan gewoon door.

BlueN® in de praktijk

Onderstaande foto werd genomen tijdens het hakselen van de maisrassenproef van Pioneer op het Corteva-Proevenplatform bij PPO Lelystad 2022. Het verschil tussen ‘behandeld met BlueN®’ en ‘onbehandeld’ was goed te zien. 
Rij links : onbehandeld.
Rij rechts : behandeld met BlueN®.

Rij links : onbehandeld.
Rij rechts : behandeld met BlueN®.

Toepassing BlueN® in mais

BlueN® kan in alle gewassen worden toegepast. Ook in gras en mais. Het moment dat u de bespuiting uitvoert is heel belangrijk. De bacterie moet namelijk door de huidmondjes naar binnen en dan moeten die dus wel open staan. Spuit daarom alleen bij groeizame omstandigheden. Groeizaam betekent een nachttemperatuur van minimaal 5°C en een dagtemperatuur van minimaal 15°C. En verder voldoende bodemvocht en een relatieve luchtvochtigheid van minimaal 60%. Vermijd toepassing onder schrale omstandigheden of sterke verdamping of droogtestress.

Bij maïs toepassen tijdens het 4-6/7 blad stadium. Maar niet eerder want dan is er nog te weinig biomassa. Toepassen als de maïs goed aan de groei is.

 

BlueN brochure MB

Download brochure BlueN®

Biologicals_homepage

Meer weten over BlueN®?

Klik hier