P7948_header_desktop

P7948

Dubbeldoel topper in vroeg

P7948 in het kort:

Vroege dubbeldoeltopper: snijmais en korrelmais

Check

P7948 combineert een uitstekende verhouding opbrengstpotentieel voor zijn vroegrijpheid zowel als silomais en korrelmais.

Massale plant voor deze vroegrijpheid

Check

Flint-korreltextuur

Check

Zeer goede jeugdgroei waardoor geschikt voor de koudere percelen

Check

Sterk agronomisch profiel waardoor breed inzetbaar

Check

Zeer goede resistentie tegen builenbrand

vof Fikse Oosterwolde

Ervaring uit de praktijk

"Goede mix van opbrengst en kwaliteit belangrijk"


v.o.f. Fikse & Zwep, Oosterwolde (Gelderland)

Melkveebedrijf met 90 melkkoeien, en 60 hagrond in gebruik. Deze bestaat uit gangbaar grasland, kruidenrijk grasland,  snijmais en bloemenranden. De melk wordt geleverd  aan A-ware (deelnemer Albert  Heijn-concept).

"We zitten hier in de Polder Oosterwolde, op klei op veen. We ploegen ons maisland voor de winter, en bemesten dan in het voorjaar met sleepslangen om de structuur te sparen. Na 1 keer roteren ligt het maisperceel dan zaai-klaar. Als het droog is en het zaaibed kluiterig, moeten we soms beregenen om de mais mooi boven te laten komen."

"Stevigheid vind ik belangrijk, een aantal jaren terug is bij mij een bepaald maisras omgewaaid. Dat wil ik niet weer. Verder vind ik zowel de opbrengst, als de kwaliteit belangrijk. Ik streef toch wel richting de 400 gram zetmeel te gaan. Omdat we hier nogal last hebben van spreeuwen, is het belangrijk om een ras te hebben dat de kolven goed in het schutblad heeft zitten, om zo spreeuwenschade te voorkomen."

Planteigenschappen P7948

Gebruik

  • Snijmais
  • Korrelmais

Prestatieprofiel

Gebruik als snijmais:

  • Zeer hoge droge stof- en energie opbrengsten per ha
  • Hoog zetmeelgehalte

Gebruik als korrelmais:

  • Inzetbaar voor droge korrel, CCM, MKS en geplette mais

Planteigenschappen

Planteigenschappen

Beoordeling

Beginontwikkeling

Zeer goed

Stevigheid

Goed

Resistentie tegen builenbrand

Zeer goed

Resistentie tegen Helminthosporium

Goed

Resistentie tegen Fusarium

Goed

Droogtetolerantie

Goed

Afrijping stengel en blad

Normaal

Afrijping kolf

Snel

Zaaidichtheid

Aanbevolen zaaidichtheid (zaden/m2)

Teelt

Voor 1 mei

Na 1 mei

Na 10 mei

Snijmais

9.5

9.0

8.5

Korrelmais

9.5

9.0

-

IMG_P7948

‘Een mooi gewas, stevige plant, goede opbrengst en goede kolven’

Dekker AgrOn, Almelo

Bedrijf: Dekker AgrOn, Almelo

Gegevens: 1.000 zeugen, 3.000 vleesvarkens en 2.000 gespeende biggen 100 ha grond in gebruik, waarvan 75 ha mais

Naast P8333 (FAO240), zaaien we op de wat zwaardere en nattere percelen, de wat vroegere P7948. Hier zaaien we vaak wat later, en willen we in het najaar wat eerder weg zijn. Met zijn FAO van 220 lukt dat uitstekend.

Ik schat dat we dit jaar gemiddeld zo’n 45 ton per ha hakselen, door de droogte is dit wat minder dan in andere jaren. Maar ik heb ook een perceel P7948 gehad, dat boven de 60 ton per ha uitkwam (scheurgrond). Met het Harvest Lab op onze hakselaar, kan ik continu de opbrengst, en ook de voederwaarde aflezen.

Naast snijmais, kan P7948 ook prima gedorst worden, met goede korrelopbrengsten. Bij lage snijmaisprijzen, gebruiken we dan een deel van onze mais voor CCM, voor onze varkens.

Front Maiscatalogus 2024

Download de nieuwe Pioneer Maiscatalogus 2024

Klik hier