Tip •  18-04-2023

Something went wrong. Please try again later...
Italiaans-raaigras  

Om een ruwvoertekort op te vangen na een erg droog 2022, is er de mogelijkheid om de groenbemester die u hebt ingezaaid na de maïs, in te kuilen (gras en/of bladrogge). Een snelle conservering en met name pH-daling is daarbij erg belangrijk. Daarom is het toevoegen van de juiste melkzuurbacteriën aan te raden. Daar zijn 2 goede redenen voor.

Meer Ruw as

Oscar Koppelman (adviseur Pioneer): “Enerzijds omdat er bij het maaien en inkuilen van het vanggewas (Italiaans raaigras en/of bladrogge) meer gronddeeltjes mee de kuil in gaan, zogeheten Ruw as. Dit komt omdat er zich nog geen echte zode heeft ontwikkeld (losse grond), en het land vaak nog wat ongelijk ligt. Ruw as verhoogt de kans op vorming van boterzuur, omdat deze sporen met gronddeeltjes mee de kuil in komen. Het toevoegen van de juiste melkzuurbacteriën onderdrukt sterk de vorming van boterzuur.”

Natter inkuilen

“Anderzijds omdat er tijdens het oogsten van het vanggewas, toch vaak iets natter wordt ingekuild. Om het proces van conservering dan te versnellen heb je extra melkzuurbacteriën nodig. Die bacteriën zorgen ervoor dat de pH toch snel daalt, en de kuil stabiel wordt.”

Trage omzetting van suikers naar melkzuur

“Door de relatief lage temperaturen overdag en ’s nachts tijdens het voorjaar, zijn deze natuurlijke melkzuurbacteriën minder talrijk aanwezig, en bovendien minder actief. Bij het maken van de kuil kan dat leiden tot een vertraagde omzetting van suikers naar melkzuur. Een vertraagde conservering dus, en dat betekent: meer drogestof-verlies, meer afbraak van het dure eiwit in ammoniak (NH3), en meer kans op de vorming van boterzuur.”

Voldoende melkzuurbacteriën op vers gras zijn essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. Melkzuur zorgt immers voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH van de silage. Zo krijgen boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Uiteindelijk krijgt u zo een goede en smakelijke kuil.

Snelle en efficiënte conservering

Daarom is het raadzaam om extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen van bladrogge en/of raaigras, en algemeen tijdens de 1e snede. Inkuilmiddel Pioneer 1188 is daarvoor uiterst geschikt. “Pioneer 1188 bevat maar liefst 6 verschillende soorten melkzuurbacteriën, die elkaar opvolgen wat betreft werking: de ene bacterie werkt na de andere dus. Als een soort kettingreactie. Zo gaat de conservering snel en efficiënt verlopen. Zo kunt u de opbrengst, kwaliteit en smakelijkheid van uw vanggewas zo goed mogelijk behouden.”

Figuur 1: Pioneer meet al jarenlang, in het voorjaar, de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De onderstaande grafiek toont de resultaten van dat onderzoek. 

 

 

Figuur 2: Snelle pH-daling graskuil behandeld met 1188 voorkomt o.a. verlies van duur eiwit.

 

Meer weten over de Pioneer Inkuilmiddelen?

Klik hier