Proef Groeikracht II

Pioneer® 1188

Meer energie uit uw droge en natte kuilen

Werking Pioneer 1188

PIONEER® 1188 zorgt door de vorming van melkzuur voor een snelle pH-daling van de kuil. De snelle pH-daling zorgt ervoor dat boterzuurbacteriën geen kans krijgen en dat er minder ammoniak ontstaat door eiwitafbraak.

Snelle conservering bij nat gras

Gebruik van Pioneer® 1188 in gras zorgt voor een snelle pH-daling.

Resultaat: 

  • Verbetert de kuilkwaliteit
  • Minder inkuilverliezen
  • Betere opname en meer melk
  • Hoger eiwitgehalte
  • Positief effect op DVE

Eiwit uit gras, wees er zuinig op

Door verlaagde stikstofgiften zijn de gehalte’s aan eiwit de laatste 20 jaar gedaald. Toch blijft gras de belangrijkste eiwitleverancier op het melkveehouderijbedrijf. De aanbeveling van de Commissie Grondgebondenheid, om 65% van het eiwit in 2025 van eigen grond of uit de directe omgeving te halen, is voor veel bedrijven nog een uitdaging. Het is daarom van belang om het eiwitgehalte dat bij de oogst in het gras aanwezig is, zoveel mogelijk te behouden. 

Door bij de oogst Pioneer® 1188 toe te voegen, daalt de pH zeer snel. Daardoor  wordt minder eiwit afgebroken en de kuil is veel sneller stabiel. Bovendien wordt hierdoor een eventuele boterzuuraantasting voorkomen. Tot slot levert 1188 door de hoeveelheid melkzuur, ook gewoon een frisse en smakelijke kuil op. Dat leidt tot een hoge ds-opname.  

Pioneer meet aantal melkzuurbacteriën op gras

Voldoende melkzuurbacteriën op vers gras is essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. Dit zorgt voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH van de silage.

Bij een laag DS % is het bovendien noodzakelijk dat de conservering snel verloopt. Immers bij een trage conservering krijgen boterzuurbacteriën en clostridiën de kans zich te ontwikkelen. Dit leidt tot inkuilverliezen en zelfs tot rotting van de silage.

Pioneer meet al jarenlang, in het voorjaar, de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De onderstaande grafiek toont de resultaten van dat onderzoek. De mogelijk lage temperaturen tijdens het voorjaar zorgen ervoor dat de hoeveelheid van nature aanwezige melkzuurbacterien op het gras, erg laag is. Het gebruik van Pioneer® 1188 is daarom erg belangrijk, ook bijvoorbeeld in de 1e snede.

 

Collega-boeren over het gebruik van inkuilmiddelen

"Eiwit aankopen is duur, dus alles wat uit eigen ruwvoer wordt gehaald, levert een besparing op.”

Keuze van het juiste inkuilmiddel

Let bij de verschillende omstandigheden op de inzet van het juiste inkuilmiddel.

  • Onder moeilijke omstandigheden – koud weer in combinatie met laag DS% of nat gras met minder dan 30% ds - blijft het gebruik van Pioneer® 1188 het meest geschikte inkuilmiddel.
    Ook bijj droger gras zonder verwachte broeiproblemen, adviseren wij altijd Pioneer® 1188 te gebruiken. 1188 zorgt door de vorming van melkzuur voor een snelle pH-daling van de kuil. Hierdoor krijgen boterzuurbacteriën geen kans  en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak.
  • Boven de 35 % DS en bij verwachte broeiproblemen, adviseren wij een combinatiemiddel: conservering en broeiremming in 1, zoals Pioneer® 11G22 RR of Pioneer® 11GFT. De unieke bacteriën van 11G22 RR produceren melkzuur dat de conservering van de graskuil aanzienlijk versnelt. U krijgt snel een stabiele kuil. Daarnaast bevat 11G22 bacteriën die door de vorming van azijnzuur en propionzuur de broei remmen.
  • Zijn broei en schimmelvorming het probleem dan is het gebruik van Pioneer® 11A44 het meest sterke middel. Broei en schimmelvorming zijn vaak bedrijfsgerelateerd. De oorzaak van broei ligt niet alleen aan het uitgangsmateriaal, maar des te meer aan bedrijfsomstandigheden zoals voersnelheid, dichtheid van de kuil en manier van uitkuilen.

Download onze brochures

Grasoogst 2022

Pioneer_Grasoogst_2022_front_edited

Inkuilmiddelen worden door veel veehouders nog alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt.

Recent onderzoek in een tweede grassnede (Groeikracht, mei 2021) toont het gunstige effect van Pioneer inkuilmiddel 1188 opnieuw aan, ook onder goede omstandigheden. Bij de proef van Groeikracht was het uitgangspunt gras van goede kwaliteit (960 VEM en 155 RE). 

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer - editie 2022

Pioneer brochure Inoculanten 2021

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure kunt u lezen over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen enkele veehouders over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie

Graslandbrochure_MAR_2022_edited

In deze brochure gaan we dieper in op een tweetal zaken die kunnen bijdragen aan een goede ruwvoerteelt. Dit zijn middelen om onkruiden te bestrijden en inkuilmiddelen.

Proef Groeikracht III

Samengevat

Pioneer® 1188 zorgt voor een hoger melkzuurgehalte, en dus een lagere pH;

er ontstaat minder ammoniak (NH3), dus er gaat minder (duur) eiwit uit het gras verloren;

Drogestof-verliezen worden effectief beperkt.

Meer weten over Inkuilmiddelen