Tip •  25-04-2022

Actualiteiten onkruidbestrijding in zomergaan

Something went wrong. Please try again later...

Wat zijn de (nieuwe) mogelijkheden voor onkruidbestrijding in zomergraan?  Welke mogelijkheden biedt het relatief nieuwe product Pixxaro?

Foto: Veel voorkomende onkruiden in zomergraan: hennepnetel, zwaluwtong, muur, kamille, perzikkruid. Maar ook melganzevoet is een veelvoorkomend onkruid in zomergraan. 

Pixxaro biedt nieuwe mogelijkheden voor de onkruidbestrijding in zomergraan. Pixxaro is een combinatie van twee werkzame stoffen, beide zogenaamde ‘groeistoffen’: Fluroxypyr (bekend van o.a. Starane Top) en Arylex. Waar Fluroxypyr effectief werkt tegen onder meer veelknopigen, zwarte nachtschade en aardappelopslag, zorgt de Arylex voor een effectieve doding van onkruiden als paarse dovenetel, hoenderbeet, melganzevoet, kleefkruid, hennepnetel, hondspeterselie, duivenkervel etc. 

Onkruidbestrijding in de praktijk

In de praktijk wordt de laatste jaren vaak een combinatie van Tapir + MCPA toegepast. Dit is nog steeds een goed bruikbare combinatie die in veel gevallen voldoende breedwerkend is en bovendien sterk werkt op wortelonkruiden zoals akkermelkdistel. 

TAPIR 1 L + MCPA 1,5 L

 

Nieuwe mogelijkheden zijn er nu met Pixxaro:

TAPIR 1 L + PIXXARO 0,35 L

  • Deze combinatie geeft een brede werking, inclusief melganzevoet etc.
    In vergelijking met Tapir+MCPA geeft de combinatie Tapir+Pixxaro een betere bestrijding van paarse dovenetel, hoenderbeet, hennepnetel, maar ook van lastig te bestrijden onkruiden als moerasandoorn en akkermunt
  • In grondwaterbeschermings-gebieden is Tapir+Pixxaro een alternatief voor Tapir+MCPA aangezien MCPA hier niet is toegestaan.
  • Deze combinatie is veilig voor grasonderzaai.

Pixxaro mag volgens het etiket alleen worden toegepast met een minimale DRTvan 95%. Tapir en MCPA hebben geen aanvullende DRT eisen op het etiket. Akkermelkdistel wordt het beste bestreden met een combinatie van Tapir + MCPA.

  • Wanneer er naast melganzevoet ook uitstaande melde voorkomt, dan is MCPA in de combinatie nodig.
  • Om met 1 bespuiting in zomergraan het maximale te doen aan aardappelopslag adviseren we aan bovengenoemde combinaties 0,30-0,45 L Starane Top toe te voegen. 

Zomertarwe & bestrijding grasachtige onkruiden

Bij ‘vroeg’ gezaaide zomertarwe kunnen grasachtige onkruiden zoals duist en windhalm nog bestreden moeten worden. Capri Twin is toegelaten in zomertarwe en is hiervoor het aangewezen middel. Een breedwerkende combinatie is dan:

CAPRI TWIN 130 gr + PIXXARO 0,35 L + OLIE 1 L     

  • Ook ereprijs wordt effectief bestreden door Capri Twin
  • Bij aanwezigheid van distels en/of uitstaande melde adviseren we 1,5 L MCPA toe te voegen.
Aardappelopslag in zomergraan

Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan

In deze brochure kunt u onder meer lezen over Pixxaro™, ons nieuwe herbicide in granen. Ook vindt u adviezen voor de bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, wortelonkruiden en aardappelopslag. 

Download brochure