Tip •  19-09-2022

Actualiteiten onkruidsituatie in grasland

Something went wrong. Please try again later...
Onkruidsituatie in grasland SEP 2022  

Door de droogte van afgelopen zomer zien we momenteel veel percelen grasland waarin teveel onkruid staat. Onkruiden als zuring en paardenbloem wortelen dieper dan het gras en krijgen daarom in droge periodes de overhand.

Nu er op de meeste plaatsen voldoende regen is gevallen, zijn er weer groeizame omstandigheden ontstaan. De komende najaars periode is daarom prima geschikt om een onkruidbestrijding uit te voeren. Eigenlijk kan dit tot dat de temperaturen te laag worden. Voor zuring moet het overdag niet kouder zijn dan 13-14 graden. Voor overige onkruiden liever niet kouder dan een graad of 10.

Voordeel van een onkruidbestrijding in grasland

Een belangrijk voordeel van onkruidbestrijding dit najaar is dat het gras na de bespuiting de tijd krijgt om de vrijgekomen plek van het onkruid weer op te vullen. Hier heeft u voordeel van bij de eerste snedes van het volgende jaar. Wachten tot volgend voorjaar kan natuurlijk ook maar dan hebben de onkruiden al voedingsstoffen en vocht gebruikt die beter door het gras hadden kunnen worden benut.

Effect op drogestof opbrengst van grasland 

Een aantal jaar geleden hebben we een proef uit laten voeren waarbij werd gekeken naar het effect van onkruidbestrijding op de drogestof opbrengst van grasland. Hier is van 3 snedes de versopbrengst en het drogestof gewicht bepaald. Hieruit bleek dat de gedeeltes die behandeld waren tegen onkruid een maar liefst 26% hogere drogestof opbrengst hadden dan onbehandeld. Dit verschil was nog groter dan wij verwacht hadden. Het verschil was voor ongeveer de helft te danken aan een hogere vers-gras opbrengst en voor de andere helft doordat er in onkruiden veel minder droge stof zit. In een tijd van krap en duur ruwvoer is dit een belangrijk voordeel van onkruidbestrijding. 

Advies voor bestrijding zuring (en overige onkruiden)

  • Zorg voor voldoende fris zuringblad (±30 cm). Een eerste bloeistengel is geen probleem.
  • Spuit bij groeizame weersomstandigheden.
  • Met deze mixen worden paardenbloemen, muur, herderstasjes, kruipende boterbloemen etc. ook goed bestreden.

1,5 Tapir + 0,3 Starane Top per ha of

Check

1,5 Primstar + 0,5 Starane Top per ha

Check

Nieuw: Renitar

Nieuw in grasland is het middel Renitar. Renitar is een combinatie van Primus en een nieuwe werkzame stof genaamd Arylex. Arylex heeft als voordeel dat het ook paarse dovenetel, hoenderbeet en fluitenkruid bestrijdt. Deze onkruiden waren tot dusver niet goed te bestrijden in grasland.

Een breedwerkende combinatie is bijvoorbeeld:

·         0,75 L Renitar + 0,4 L Starane Top (+ 1-1,5 L Jepolinex of Cirran) per ha.

Voor Renitar geldt 95% DRT (Drift reducerende technieken) op percelen die grenzen aan oppervlaktewater.

Gras_is_waardevol

"Goed gras is erg waardevol, zeker nu"

"Goed ruwvoer heeft een gunstige invloed op de kostprijs per liter melk. Onkruid neemt vocht en voedingsstoffen uit de bodem weg, wat ten koste gaat van de grasgroei. De voederwaarde en drogestofopbrengst van onkruiden is lager dan van gras. Daarnaast groeien onkruiden bovengronds over het gras heen. Hierdoor wordt de fotosynthese en groei van het gras belemmerd. Onkruidbestrijding verdient zichzelf daardoor ruimschoots weer terug", zegt Allard Jukema, productmanager bij Corteva Agriscience.

Lees meer