Tip •  05-08-2022

Zetmeel in de maiskuil blijft maximaal behouden bij gebruik van Pioneer® 11A44

Something went wrong. Please try again later...

Het gebruik van een inkuilmiddel is  voor veel veehouders een vast onderdeel geworden van goed ruwvoermanagement. Het is goed om de komende weken aandacht te geven aan broeiremming en conservering van de maiskuil.

Het gebruik van broeiremmer Pioneer 11A44 is echter meer dan alleen maar het voorkomen van broei en schimmels. Recent onderzoek van Groeikracht (2020), een adviesorganisatie voor ruwvoerteelt, toont dat Pioneer 11A44 er ook voor zorgt dat het zetmeelgehalte van de maiskuil maximaal behouden blijft. Op een gemiddeld hectare mais behoudt u zo 600kg zetmeel; goed voor een besparing van 400 euro aan maismeel of een rendement van 300 euro per hectare.

Het onderzoek van Groeikracht

Groeikracht heeft in 2020 een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd, waarbij verschillende toevoegmiddelen in de maissilage werden getest. Bij dit onderzoek zijn balen gemaakt en is de voederwaarde bepaald een eerste keer bij de oogst en een tweede keer na 300 dagen.

Pioneer 11A44 verliest tijdens de bewaring geen zetmeel

De onbehandelde balen hadden na 300 dagen 9% minder zetmeel.

De balen behandeld met 11A44 verloren geen zetmeel. Mais dat is ingekuild met inoculant 11A44 verliest tijdens de bewaring geen zetmeel.

Onderstaande grafiek toont dat de 11A44 van Pioneer meer zetmeel behoudt dan de andere toevoegmiddelen.

Een rendement van 300 euro/ha met 11A44

Op een gemiddeld hectare mais behoudt u zo 600 kg zetmeel!

Stel dat u dit verlies van deze 600 kg zetmeel per ha, extra zou moeten aankopen ter compensatie:

  • Eén hectare mais levert ongeveer 17 ton drogestof x gem. 380 gr/kg ds zetmeel= 6.500 kg zetmeel.
  • Door gebruik te maken van inkuilmiddel 11A44 behoudt u dus 6.500 kg zetmeel x 9% = 600 kg zetmeel/ha.
  • Wanneer 1 ton maismeel 600 kg aan zetmeel bevat en ongeveer € 400 kost => dan levert het gebruik van inkuilmiddel 11A44 u € 400 aan zetmeel op.
  • 1 hectare maissilage behandelen met 11A44 kost ongeveer € 100 (bij een versopbrengst van ongeveer 45 ton/ha).

Uiteindelijk haalt u zo een rendement van € 400 – € 100 = € 300 /ha.

Dat in een situatie ZONDER BROEI (proef in balen uitgevoerd), puur op basis van zetmeelbehoud. Komt hier nog een broeiprobleem bij, dan word het verschil nog groter (ivm lagere kwaliteit, lagere ds opname, schimmels = mycotoxinen enz, meer restvoer)!

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer editie 2022

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent een besparing op de aankoop van duur krachtvoer. 


In de brochure 'Maximaal rendement uit eigen ruwvoer' kunt u lezen over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen collega-veehouders over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Download de brochure