Tip •  26-01-2022

“Dent-mais verteert beter en is makkelijker te malen tot CCM”

Something went wrong. Please try again later...

 

Corn Cob Mix (CCM) blijft bij veel grote varkensbedrijven een geliefd en kostbaar product. Door enkel de energierijke kolf te oogsten, is CCM-teelt een echte krachtvoervervanger met een hoge voederwaarde. Varkenshouder Rob Hilkens uit Herkensbosch kiest daarbij bewust voor Dent-maisrassen.

Rob Hilkens: “Door de zachte korrel verteert Dent-mais beter voor mijn varkens en is het makkelijker te malen tot CCM. Ik voer al mijn mais zelf op aan mijn varkens en sla deze op in een torensilo. Door de torensilo heb ik minder last van bederf en kan ik alle mais zelf (dagelijks) elektrisch malen. Dit jaar hadden mijn beste percelen een CCM-opbrengst van 17 ton/hectare, een goede opbrengst in een relatief koud en nat jaar.”

Verbeterde voederconversie met Dent

Het waren de varkenshouders zelf die als eerste constateerden dat varkens beter groeien met CCM van Dent-mais. Zichtbare deeltjes van maiskorrels in de mest wezen erop dat de CCM niet altijd optimaal werd benut. Dit betekent meer krachtvoerkosten bij een mindere groei, ofwel een lagere voederconversie.

Amerikaanse onderzoekers maakten daardoor het vergelijk tussen CCM van Dent- en Flintmais. Het gaat daarbij vaak om kleine percentages die grote (financiële) gevolgen kunnen hebben. Zo bleek dat bij CCM van Dent-mais de opname iets minder was, terwijl de groei juist verbeterde. Een verbeterde voederconversie dus, met Dent.

Voerproef Dent versus Flint – CCM bij varkens

Uit de onderstaande proef kunnen we concluderen dat de opname / groei een verbetering te zien gaf van maar liefst 5 procent:

Maissoort Opname Groei Opn./Groei
Flint 562 299 1,87
Dent 556 311 1,78

Sneller en meer vermalen met minder energie met Dent

Ook de loonwerker haalt voordeel uit de zachte korrel van Dent-mais. De loonwerker kan met minder energie meer en sneller mais vermalen tot CCM. Het vermalen van harde Flint-maistypes geeft vele harde stukjes die moeilijker opneembaar zijn en minder snel verteren. Die scherpe stukjes zijn niet ideaal voor de opname.

“De P8904 is gezond, stevig, blijft lang groen en heeft een zeer hoge opbrengst”

Het voorbije teeltseizoen 2021 koos Hilkens voor Pioneer Dent-maisras P8904, een nieuw ras, opvallend sterk in kolf:”De P8904 heb ik vorig jaar op mijn eigen PACTS-veld zien staan en viel me positief op. Het bleef ondanks de droogte van vorig jaar lang groen, en zorgde voor de hoogste korrelopbrengst van alle rassen die er stonden. Voor mijn bedrijf is het belangrijk dat een ras het goed doet op zowel leemgrond als droge zandgrond. Daarnaast heeft dit ras een betere beginontwikkeling dan de wat oudere Dent-rassen, dat is voor mij een bevestiging dat het kweekwerk van Pioneer nog steeds goede stappen maakt."

Over Rob Hilkens, Herkensbosch

Varkenshouderij met 400 zeugen gesloten, daarnaast 80 hectare grond waarvan ongeveer 50 ha mais. Bouwplan bestaat verder uit suikerbieten en grasland. Ook wordt er grond geruild met een collega voor aardappelen.