Tip •  08-04-2021

Onkruidbestrijding in uien :"Alle hens aan dek"

Something went wrong. Please try again later...

Een onkruidvrije uienteelt wordt door het wegvallen van Chloor en Pyramin een grotere uitdaging. Dit betekent dat alle toegelaten middelen zo goed mogelijk moeten worden ingezet. Hierbij informeren we over de mogelijkheden met AZ™ 500, Starane™ Top en Gallant™.

AZ™ 500

Het bodemherbicide AZ 500 (Isoxaben) heeft een brede toelating in de uienteelt. In zowel zaaiuien, plantuien (eerste- en tweedejaars), zilveruien, picklers en sjalotten (zaai- en plantsjalot) mag het worden toegepast.

AZ 500 wordt door de kiemwortel opgenomen.

Om zijn werk goed te kunnen doen moet AZ 500 in de wortelzone van de onkruiden zitten voordat deze onkruiden kiemen. Regen na de toepassing is dus noodzakelijk.

Om de eigenschappen van AZ 500 zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen adviseren we om in alle genoemde teelten AZ 500 zo vroeg mogelijk preventief in het herbicidenschema in te zetten.

AZ 500 geeft een versterking op veel breedbladige onkruiden. Het middel is niet werkzaam tegen grassen en ook niet tegen de ui zelf. Zelfs wanneer er sprake is van een tweewassige opkomst van de zaaiuien kan dit bodemherbicide veilig worden toegepast vanaf het kramstadium. In plantuien mag AZ500 direct na planten gespoten worden.

AZ 500 in zaaiuien -> In kramstadium (BBCH 9):

·       AZ 500 0,2 L/ha + Wing P (Wing P vanaf 100% opkomst) of            

·       AZ 500 0,2 L/ha + Stomp
 

AZ 500 in tweedejaars plantuien -> Direct na planten:                                 

·       AZ 500 0,2 L/ha + Stomp + Wing P

STARANE TOP

Starane Top is als contactherbicide sterk op breedbladige onkruiden zoals kleefkruid, varkensgras, zwaluwtong en zwarte nachtschade. Uit proeven en in de praktijk blijkt de versterkende werking van Starane Top als toevoeging aan LDS-combinaties. Starane Top maakt combinaties met Emblem/Bromotril, Lentagran of Basagran sterker.

Let op: Starane Top is een contactherbicide dat in uien veilig kan worden toegepast met inachtneming van de daarvoor geldende spelregels:

  • grove druppel
  • niet te hoge rijsnelheid 
  • niet teveel wind
  • voldoende water

Een afgehard gewas is wenselijk voor combinaties met Bromotril/Emblem Flo, Lentagran of Basagran. Starane top als contactherbicide is relatief zacht voor het gewas.

Aardappelopslag
Starane Top is een sterk product tegen aardappelopslag. Met de in uien toegestane dosering zal de bestrijding van aardappel-opslag niet volledig zijn. Producten als Bromotril/Emblem kunnen de werking van Starane Top tegen aardappelopslag versterken.


Starene Top is toegelaten in uien in 1 of 2 toepassingen, met een totale dosis van 0,3 L/ha.

GALLANT 

Gallant is al jarenlang een betrouwbaar middel om grasachtige onkruiden te bestrijden in diverse gewassen. Helaas gaat de toelating van Gallant vervallen. Gallant mag worden uitgeleverd aan telers tot 30-06-2021. Telers mogen Gallant opgebruiken in onder meer uien tot 31-08-2021.

Gallant is dus dit teeltseizoen nog beschikbaar ter bestrijding van onkruidgrassen als hanepoot, straatgras en eventueel (stuifdek)gerst.  

Advies is Gallant toe te passen onder groeizame omstandigheden op jonge grassen.

Dosering: 0,5 - 1 l Gallant plus 1 l olie per hectare.