Onkruidbestrijding in zomergranen ; nieuwe mogelijkheden met Pixxaro

We zetten enkele mogelijkheden voor de onkruidbestrijding in de zomergranen voor u op een rijtje.

Nieuwe mogelijkheden met Pixxaro

Pixxaro is recent toegelaten en is inmiddels ook leverbaar. Pixxaro is een combinatie van twee groeistoffen: Starane Top en Arylex. De Starane zorgt voor de werking tegen veelknopigen, zwarte nachtschade, aardappelopslag etc.. Arylex zorgt voor een werking tegen paarse dovenetel, hoenderbeet, melganzevoet, ooievaarsbek, hennepnetel, hondspeterselie, duivenkervel etc.


Foto: Enkele veel voorkomende onkruiden in zomergraan: hennepnetel, zwaluwtong, muur, kamille, perzikkruid. Andere veel voorkomende onkruiden in zomergraan zijn bijvoorbeeld melganzevoet, kleefkruid, aardappelopslag etc.. 

Ons advies is om Pixxaro te combineren met Tapir:

1 L Tapir + 0,35 L Pixxaro

Dit is een breedwerkende & sterke mix tegen onkruid in zomergraan. Melganzevoet wordt door deze mix ook bestreden. Pixxaro moet met 95% DRT worden gespoten.

  • Pixxaro kan een alternatief zijn voor MCPA in grondwaterbeschermingsgebieden. Bovenstaande combinatie Tapir + Pixxaro is toepasbaar in deze gebieden.
  • Deze combi is veilig voor grasonderzaai.
  • Komt er ook aardappelopslag voor dan nog 0,3 L Starane Top toevoegen aan de mix.

 

Indien DRT 95 niet mogelijk is of wanneer er uitstaande meldes of distels voorkomen, dan is ons advies:

1 L Tapir + 1,5 L MCPA     of      1,5 L Primstar + 1,5 L MCPA                   

  • Komt er ook aardappelopslag voor dan nog 0,45 L Starane Top toevoegen aan deze mixen.

 

Bij vroege zaai van het zomergraan kunnen er ook jonge onkruidgrassen kiemen zoals windhalm en duist. In zomertarwe is het mogelijk om daartegen een mix met Capri Twin in te zetten (Let op: alleen in zomertarwe, níét in zomergerst of haver!)

130 gr. Capri Twin + 0,35 L Pixxaro + 1 L Olie    

  • Ook ereprijs wordt door deze mix bestreden.
  • Indien uitstaande melde en of distels voorkomen dan 1,5 L MCPA toevoegen.

 

Aardappelopslagbestrijding algemeen


Foto: aardappelopslag in zomergerst
 
In zomergraan proberen we meestal met een éénmalige bespuiting ook de aardappelopslag op te ruimen. Dit vereist wel een goede timing. 
Aardappelen die net bovenkomen groeien vanuit knolreserves en zijn dan moeilijk te bestrijden. Aardappelen hoger dan 20 cm hebben inmiddels een sterk wortelstelsel en zijn ook lastig te bestrijden. In de tussenliggende periode (opslag is 10-20 cm hoog) is aardappelopslag met één toepassing behoorlijk goed te bestrijden. Bedenk overigens dat er wel rasverschillen zijn. Daarom kan soms een tweede bespuiting nodig zijn.