Tip •  03-03-2022

Pootgoed en virusbeheersing

Something went wrong. Please try again later...

Het verlagingspercentage van pootgoed in de nacontrole is in 2021 uitgekomen op 16%. Daarnaast is 1,2% van het oppervlak afgekeurd. Veel betere cijfers dus dan de drie voorgaande jaren. Het koude, natte voorjaar en de lagere luisdruk zijn hier de belangrijke oorzaak voor geweest. Als het gaat om de  mogelijke teeltmaatregelen voor het nieuwe seizoen willen we graag enkele aspecten bespreken. 

Proefresultaten

In 2021 hebben we een officiële proef laten uitvoeren voor virusbeheersing in pootaardappelen. Zo’n proefveld bestaat uit allemaal kleine veldjes waarin we verschillende middelenschema’s met elkaar vergelijken. Om deze veldjes hebben we viruszieke knollen uitgeplant om de druk kunstmatig op te voeren. Zodoende worden de verschillen tussen de behandelingen duidelijker. 

In de onbehandelde veldjes hadden we ruim 61% aantasting. Dit konden we stapsgewijs terugbrengen tot uiteindelijk 9,2% door de volgende maatregelen te nemen:

  • Wekelijks schema met Sumicidin + olie
  • Om de 14 dagen een luizendoder (2 X Gazelle en 2 X Closer) toevoegen
  • Interval Sumicidin + olie in de 1e   t/m 6e week terugbrengen naar 3 ½ dag. Dus 2 maal per week bespuitingen in begin van de teelt. De rest van de teelt weer wekelijks.
  • 10 kg Vydate 10G aan de basis te gebruiken


Na de bloei

Closer / Sequoia zijn toegelaten ná de bloei van de aardappelen. Volgens de BBCH schaal betekent dit stadium 69 = einde bloei. Dat moment varieert uiteraard per ras en per jaar. Uit onderzoek van de NAK (gedurende 2013 tot 2018) weten we dat een flink deel van de virusaantasting ná de bloei ontstaat. Gemiddeld was het % virus op moment van loofdoding rond ½ juli iets meer dan 10%. Bij loofdoding eind augustus was het % virus in de meeste jaren hard opgelopen.

Luizen bestrijden NÁ de bloei is dus ook belangrijk en kan klasse-verlaging voorkomen.

ADVIES

Wij adviseren het volgende schema:

Closer_NLD_header_MAR_2021

Closer in het kort

Closer is een luizendoder op basis van de actieve stof Isoclast. Het bestrijdt alle soorten luis maar bijvoorbeeld ook cicaden. Het combineert een zeer snelle aanvang werking met een lange duurwerking.

Overige eigenschappen zijn:

Nieuwe werkingswijze

Gunstig milieu profiel

Veilig voor de meeste nuttige insecten

Geen aantoonbaar residu in geoogste aardappelen

Meer over Closer