Tip •  21-03-2023

“Verliezen in de kuil door slechte conservering kunnen oplopen tot 20% of meer”

Something went wrong. Please try again later...

Omdat verschillende bedrijven mogelijk krap zitten wat betreft ruwvoer, is het belang van een goede eerste snede groot dit jaar. Veel aandacht gaat uit naar het inkuilproces, om de opbrengst en voerkwaliteit zo goed mogelijk te behouden. Daarvoor is onder meer een snelle conservering erg belangrijk.

Opbrengst- en kwaliteitsverlies

Pioneer adviseur Oscar Koppelman: “Veel veehouders zijn zich er niet altijd van bewust dat het proces van oogst tot voergang gepaard gaat met opbrengst- en kwaliteitsverlies. Ook als we alles zo goed mogelijk doen ontstaan er verliezen, zoals oogstverliezen, verliezen door ademhaling of conserveringsverliezen. Gemiddeld bedragen deze onvermijdbare verliezen 8 tot 10% van de ingekuilde massa.”

Wanneer de omstandigheden ongunstig zijn en/ of het inkuilmanagement niet goed gebeurd, ontstaan er veel grotere verliezen. Verliezen die op kunnen lopen tot 20% en meer. Vaak hebben dit soort verliezen te maken met het indringen van zuurstof in de kuil en het ontstaan van broei of schimmels.

Smaak en voederwaarde bewaren in de kuil

Optimaal rendement uit een graskuil betekent daarom dat deze verliezen zo veel mogelijk moeten worden beperkt. Daarvoor moet het voorjaarsgras zo snel mogelijk geconserveerd worden. De kuil is zo sneller stabiel en er wordt minder duur eiwit afgebroken. Zo behoudt u zoveel mogelijk de smaak en voedingswaarde in de kuil.

Koppelman: “Om het proces van conservering te versnellen heb je de juiste melkzuurbacteriën nodig. Die bacteriën zorgen er samen – elkaar opvolgend – voor dat de pH daalt en de graskuil stabiel wordt. Hiermee wordt de goede kwaliteit van de kuil zoveel mogelijk behouden. Ook de smakelijkheid en voederwaarde gaan dan veel minder snel achteruit. Goed voor uw voersaldo!”.

Belang van melkzuurbacteriën voor de kuil

Door de relatief lage temperaturen overdag en ’s nachts, zijn de natuurlijke melkzuurbacteriën minder talrijk aanwezig op het voorjaarsgras, en bovendien minder actief. Bij het maken van de graskuil kan dit leiden tot een vertraagde omzetting van suikers naar melkzuur. Een vertraagde conservering dus, en dat betekent: meer drogestof-verlies, meer kans op vorming van boterzuur en afbraak van het dure eiwit. Daarom raden we aan om extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen.

Pioneer meet al jarenlang, in het voorjaar, de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De onderstaande grafiek toont de resultaten van dit onderzoek.

Voldoende melkzuurbacteriën op vers gras zijn essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. Melkzuur zorgt immers voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH van de silage. Zo krijgen boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Uiteindelijk krijgt u zo een goede en smakelijke kuil.

Voorkom afbraak van eiwit

Het toevoegen van inkuilmiddel Pioneer 1188 is daarom erg aan te raden. Pioneer 1188 bevat specifieke selecties van homofermentatieve melkzuurbacteriën (6 verschillende stammen), die de conservering snel en efficiënt laten verlopen. Zo voorkomt u afbraak van het dure eiwit en verbetert u de kuilkwaliteit.

Koppelman: "Algemeen raden we aan om bij de eerste snede toch echt in te zetten op een goede conservering. De kuil is zo sneller stabiel en er wordt minder duur eiwit afgebroken. Door de hoeveelheid melkzuur krijg je ook gewoon een frisse en smakelijke kuil.”

Zeker ook bij een natte snede is toevoeging van extra melkzuurbacteriën noodzakelijk.

Wat te doen bij broei?

Als de 1e snede toch wel eens wil opwarmen door broei, kan je ook al bij de eerste snede kiezen voor Pioneer 11G22RR. Broei- en schimmelvorming zijn vaak ook bedrijfsgerelateerd. De oorzaak van broei ligt niet alleen aan het uitgangsmateriaal, maar des te meer aan bedrijfsomstandigheden zoals voersnelheid, dichtheid van de kuil en manier van uitkuilen. Koppelman:”Vanaf de 2e snede raden we dan vaker Pioneer 11G22RR aan. Zeker bij bedrijven waar de voersnelheid iets lager ligt, is er meer kans op broei. Dan kan je het beste voor een combi-product zoals 11G22RR kiezen.”

Hoe kiest u het juiste inkuilmiddel?