Tip •  02-05-2022

Voeg melkzuurbacteriën toe in eerste snede door koude voorjaar

Something went wrong. Please try again later...

Door de relatief lage temperaturen overdag en ’s nachts, zijn de natuurlijke melkzuurbacteriën minder talrijk aanwezig op het gras, en bovendien minder actief. Bij het maken van een graskuil kan dit leiden tot een vertraagde omzetting van suikers naar melkzuur. Een vertraagde conservering betekent: meer drogestof-verlies, kans op vorming van meer boterzuur en afbraak van het dure eiwit. Daarom raden we aan om extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen.

Melkzuurbacteriën essentieel voor daling pH

Voldoende melkzuurbacteriën op vers gras zijn essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. Melkzuur zorgt immers voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH van de silage. Zo krijgen boterzuurbacteriën geen kans en ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Uiteindelijk krijgt u zo een goede en smakelijke kuil.

Weinig melkzuurbacteriën op gras door koude voorjaar

Pioneer meet al jarenlang, in het voorjaar, de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De onderstaande grafiek toont de resultaten van dat onderzoek.

Voeg melkzuurbacteriën toe met Pioneer® 1188

De lage temperaturen in het voorjaar zorgen ervoor dat de hoeveelheid natuurlijke melkzuurbacteriën op het gras erg laag is. Het toevoegen van inkuilmiddel Pioneer 1188 is daarom erg aan te raden. Pioneer 1188 bevat immers specifieke selecties van homofermentatieve melkzuurbacteriën (maar liefst 6 verschillende stammen), die de conservering snel en efficiënt laten verlopen. Zo voorkomt u afbraak van het dure eiwit en verbetert u de kuilkwaliteit.

Proef Groeikracht III

Pioneer® 1188

Zorgt voor een hoger melkzuurgehalte, en dus een lagere pH;

Er ontstaat minder ammoniak (NH3), dus er gaat minder (duur) eiwit uit het gras verloren;

Drogestof-verliezen worden effectief beperkt.

Meer weten over Pioneer® 1188