Tip •  21-03-2022

"Voer aankopen is duur, dus alles wat uit eigen ruwvoer wordt gehaald, levert een besparing op.”

Something went wrong. Please try again later...

Inkuilmiddelen worden bij de conservering ook wel eens gezien als ‘wondermiddelen’. Om die reden worden inkuilmiddelen vaak alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Maar inkuilmiddelen renderen juist ook wanneer de omstandigheden wél optimaal zijn. 

Collega-boeren over het gebruik van inkuilmiddelen

Hoe halen collega-boeren de hoogste kwaliteit uit hun ruwvoer en kuil? En hoe proberen zij kwaliteitsverlies in de kuil te voorkomen?

Loonbedrijf de Samenwerking, Elsloo, Friesland

Loonbedrijf de Samenwerking

 

"Belangrijk is het juiste inkuilmiddel te kiezen"

Loonbedrijf de Samenwerking in Elsloo doet er alles aan, om goed ruwvoer te winnen en te conserveren voor hun klanten.

Marcel Betten van de Samenwerking: "De kwaliteit van het ruwvoer staat bij ons hoog in het vaandel en samen met onze klanten willen wij een zo optimaal mogelijke opbrengst behalen van de grond. We overleggen met de klant voor aanvang van het teeltseizoen over zijn wensen. Vervolgens geven we de klant teeltbegeleiding gedurende het hele jaar. Bij het oogsten start het met de juiste afstelling van de maaier en het secuur harken en inkuilen. De lichtere snedes maaien we steeds meer op zwad om het product efficiënt in één werkgang in het zwad te krijgen zonder ruw as." 

"Aan het inrijden/aanrijden van de kuil met de juiste verdichting wordt veel aandacht  besteed. Zo lossen we in dunne laagjes en rijden we het grootste deel van de kuilen vast met een trekker. De trekker combinatie bestaat uit een wokkel kuilverdeler voorop en een met water gevulde verdichtingswals achterop, met een gewicht van 12,5 ton. Daarnaast dekken wij het grootste deel van de kuilen af met een gronddek voor een optimale druk op de kuil. Buiten het inkuilen is het netjes uitkuilen ook enorm belangrijk, met een recht snijvlak. Ruwvoer weggooien omdat het bv. broeit kost veel geld!"

"Door de jaren heen gebruiken de meeste boeren bij ons een inkuilmiddel, zowel in gras als in mais. Ze zien de meerwaarde ervan in en gebruiken het ook telkens weer omdat het gebruik zich wel heeft bewezen. Belangrijk is, om het juiste toevoegmiddel te gebruiken. Voor gras is dat 1188 kuilverbeteraar, maar we schakelen in de loop van de middag, als het gras droger wordt, ook wel over naar 11A44 broeiremmer. Hier hebben we goede ervaringen mee. De keuze is altijd afhankelijk van het product en omstandigheden. In de mais gebruiken we standaard 11A44. Op onze 4 hakselaars gebruiken we al meer dan 10 jaar doseerapparatuur voor wateroplosbare inoculanten van Pioneer. Het  inkuilmiddel wordt zo mooi verneveld in de kooi, dit zorgt voor een optimale verdeling. Ook op onze 3 ladewagens gebruiken we de Pioneer  doseerapparatuur voor wateroplosbare inoculanten."

 

 

 

 

 

 

 

Melkveehouder Taeke Oldenburger, Grootegast, Groningen

Taeke Oldenburger

 

"Inkuilmiddel verzekeringspremie voor goed slagen graskuil"

Taeke Oldenburger leidt een melkveehouderijbedrijf in Grootegast, Groningen. Oldenburger melkt 165 koeien en heeft 100 ha grond in gebruik, waarvan 80 ha gras en 20 ha mais. 

“Ik gebruik standaard een inkuilmiddel door al mijn grassnedes, meestal 1188. Hierdoor slaagt de kuil altijd, is het ruwvoer mooi fris en heb ik minder risico op bijvoorbeeld boterzuur.”

Alle snedes worden in 2 grote sleufsilo’s over elkaar gekuild (lasagnekuil). Hierdoor heb ik het hele jaar een mooi constant rantsoen. Ik streef naar 40% ds, met een hoge VEM en een hoog RE (180).”

“De graskuil moet fris en smakelijk zijn. Goed mengen vind ik hiernaast ook erg belangrijk, zodat de koeien niet selecteren. Onze melkproductie ligt momenteel op zo’n 11.000 liter/koe/jaar.”

Loonbedrijf Beute uit Lutjegast helpt bij het inkuilen. Het meeste gras, op percelen dicht bij de boerderij, wordt gehakseld. Percelen op afstand worden door Taeke met de opraapwagen opgehaald. 

Bert Beute: “Verreweg het meeste gras wordt in ons gebied gehakseld. Dit geeft een mooi en homogeen product. Goed inkuilmanagement is erg belangrijk, en gaat heel breed. Dit begint bijvoorbeeld al bij het vangen van mollen, wanneer mest uitrijden, wat hoger maaien zodat we ook wat hoger kunnen schudden, juiste afstelling machines, goed aanrijden enz. Het toevoegen van een inkuilmiddel is dan de laatste stap, zodat we er alles aan gedaan hebben om goed ruwvoer te verkrijgen. We gebruiken veel inkuilmiddel bij onze boeren, ik hoor hier goede berichten over.”

Melkveehouder Erik Wessels, Rijssen, Overijssel

Erik Wessels

 

 "Kwaliteitsverlies in mijn kuilen voorkomen"

Erik Wessels is melkveehouder in Rijssen, Overijssel. Hij melkt 145 koeien, er is 52 ha grond in gebruik. Daarnaast wordt er nog 20 ha losse grond gebruikt (mais-mest). Naast gras (ca. 50 ha) wordt er zo’n 20 ha snijmais geteeld.

“Ruwvoer is met zo’n 75% de basis van het rantsoen. Dit moet dus altijd zo goed mogelijk zijn : fris, met een goede smakelijkheid, een goede voederwaarde en zonder broei en schimmels. Het liefst gehakseld, dat mengt goed in de voermenwagen."

De graskuil wordt dan ook standaard behandeld met een inkuilmiddel, meestal Pioneer 1188. “Naast goed inkuilmanagement, proberen we hiermee, door een goede conservering kwaliteitsverlies zo veel mogelijk te voorkomen. Eiwit aankopen is duur, dus alles wat uit eigen ruwvoer wordt gehaald, levert een besparing op.”

Om broei te voorkomen, wordt o.a. met een gronddek gewerkt op de kuilen. “Dat werkt goed”. Gestreefd wordt naar 45% ds, met een RE van 190. De melkproductie ligt momenteel op een kleine 10.000 liter/koe/jaar, met goede gehaltes: 4.82 vet en 3.76 eiwit.

Brochure
Maximaal rendement uit eigen ruwvoer

Inkuilmiddelen worden door veel veehouders nog alleen ingezet als de omstandigheden niet optimaal zijn. Het rendement van inkuilmiddelen is echter vooral hoog wanneer de omstandigheden juist wél goed zijn en je over goed uitgangsmateriaal beschikt

Meer over Inkuilmiddelen

  

Proef Groeikracht header

Onderzoek Groeikracht

De inzet van een inkuilmiddel halveert de drogestof-verliezen in de kuil. Dat toont onderzoek aan van Groeikracht (mei 2021). Bovendien gaat er minder duur eiwit verloren, krijg je smakelijker ruwvoer en dus ook meer opname door de koe. Bij het onderzoek vertrok Groeikracht van gras van goede kwaliteit (960 VEM en 155g RE). De inzet van inkuilmiddel loont dus niet alleen wanneer de omstandigheden niet optimaal zijn, maar juist ook wanneer je wél over gras van goede kwaliteit beschikt.

Lees meer...
Maaien

Tips om in te kuilen

Ruwvoer is, met een aandeel van zo’n 2/3e van het rantsoen, de belangrijke basis van het rantsoen. Zeker tegenwoordig, met de hoge krachtvoerprijzen, is een goede kwaliteit, opname en benutting van uw gras- en maiskuil erg belangrijk. Dit kan alleen met kwalitatief goed uitgangsmateriaal, dat goed geconserveerd is. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u immers niet meer aan te kopen. Lees onze tips om kwalitatief goed uitgangsmateriaal te krijgen en te behouden.

Lees meer...
IMG-header-inkuilmiddelen1-Corteva-EU-NL-V1

Ruwvoer; basis van het rantsoen

Door verlaagde stikstofgiften zijn de gehalte’s aan eiwit de laatste 20 jaar gedaald. Toch blijft gras de belangrijkste eiwitleverancier op het melkveehouderijbedrijf. De aanbeveling van de Commissie Grondgebondenheid, om 65% van het eiwit in 2025 van eigen grond of uit de directe omgeving te halen, is voor veel bedrijven nog een uitdaging. Het is daarom van cruciaal belang om het eiwitgehalte dat bij de oogst in het gras aanwezig is, zoveel mogelijk te behouden. 

Lees meer...
Grasland

Goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie

Kijk ook eens in onze brochure 'Goed ruwvoer is de basis van een zo rendabel mogelijke melkproductie'. In deze brochure gaan we dieper in op een tweetal zaken die kunnen bijdragen aan een goede ruwvoerteelt. Dit zijn middelen om onkruiden te bestrijden en inkuilmiddelen.

Download brochure