Tip •  29-06-2021

Luisbestrijding in pootgoed

Something went wrong. Please try again later...

Luisbestrijding in pootgoed is de laatste jaren een veel besproken onderwerp. 

Closer en Sequoia zijn sterke luisdoders die inzetbaar zijn in de pootgoedteelt. Closer en Sequoia bevatten de actieve stof Isoclast™ Active. Ze bestrijden alle soorten luis en witte vlieg. 

Eigenschappen van Closer en Sequoia :

 • Combineren een zeer snelle aanvangswerking (15 minuten) met een lange duurwerking (± 14 dagen)
 • Nieuwe werkingswijze (IRAC 4C) en gunstig milieuprofiel
 • Geen aantoonbaar residu in geoogste aardappelen

 

Closer en Sequoia na de bloei van aardappelen

Closer en Sequoia zijn toegelaten na de bloei van de aardappelen. Volgens de BBCH schaal betekent dit stadium 69 (= einde bloei). Dat moment varieert uiteraard per ras en per jaar. Uit onderzoek van de NAK (gedurende 2013 tot 2018) weten we dat een groot deel van de virusaantasting ook na de bloei ontstaat. Gemiddeld was het % virus aantasting op moment van loofdoding rond ½ juli iets meer dan 10%. Bij loofdoding eind augustus was dit % virus aantasting al opgelopen naar ruim 30%.

Luizen bestrijden NA de bloei is dus belangrijk en kan afkeuring voorkomen.

 

Meerwaarde Vydate 10G tegen luis & virus

 

Vydate 10G wordt systemisch opgenomen door de plant en beschermt ook tegen luis de eerste weken na opkomst van het gewas. Een invliegende luis die het gewas aanprikt zal doodgaan door opname van de actieve stof.  De Vydate 10G toepassing geeft daarmee een basisbescherming aan de opkomende aardappelplanten. Voor een maximale bescherming direct rondom opkomst van het gewas is het aan te bevelen om Vydate 10G aan de basis toe te passen.  

Onderstaande grafiek toont de luiswerking van Vydate 10G in aardappels in de periode kort na opkomst. Dit onderzoek is in 2020 gedaan door Proeftuin Zwaagdijk. Na opkomst werd wekelijks het aantal luizen per 25 samengestelde bladeren geteld. Hieronder ziet u de resultaten. (Opkomst aardappels = 5 juni).

ADVIES

  Rijenbehandeling van 10 kg/ ha Vydate 10G aan de basis

  Pyrethroïde + virusolie met het juiste interval

  Om de 10-14 dagen een luizendoder toevoegen aan pyrethroïde + virusolie

  Na de bloei kan dit Closer of Sequoia zijn -> Dosering = 0,2 L/ha