Tip •  25-03-2021

Tips voor onkruidbestrijding in wintergraan

Something went wrong. Please try again later...

Op de meeste percelen breekt nu een geschikt moment aan om de onkruiden te bestrijden.

Zoals u op de foto hieronder kan zien is de duist al redelijk ontwikkeld. We adviseren om zeker op percelen met duist niet lang meer te wachten met de bestrijding. Jonge duist is namelijk gevoeliger dan ver ontwikkelde duist. En bovendien zijn de omstandigheden nu nog goed. Vorig jaar moesten we onder schrale omstandigheden de onkruiden bestrijden met matige resultaten als gevolg. Wacht niet tot het later in het voorjaar misschien weer schraal wordt. Maar ook voor andere zaadonkruiden geldt dat een vroege onkruidbestrijding het beste is omdat jonge zaadonkruiden gevoeliger zijn. 

 

Advies onkruidbestrijding wintertarwe voorjaar 2021

Grassen + breedbladigen

Effectieve bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, zoals kleefkruid, kamille, klein kruiskruid, viooltje, ereprijs, ooievaarsbek, duist, raaigras en windhalm.

225-275 gr/ha Capri Twin + Olie (nevenwerking op straatgras)

Als bovenstaande + een hoge duist- en/of straatgrasdruk

200-225 gr/ha Capri Twin + Atlantis Star + Olie

Bij paarse dovenetel en/of grotere duivekervel 0,3 ltr/ha Starane Top toevoegen.

 

Alleen breedbladigen

Inclusief ereprijs (+ paarse dovenetel)        

225-275 gr/ha  Capri Twin + Olie (+ 0,3 ltr/ha Starane Top)

Inclusief melganzevoet                    

1,0 ltr/ha Tapir + 1,5 ltr/ha MCPA (resistentiemanagement o.a. op kamille)

Voordeel van Capri Twin is de sterkere bestrijding van onkruiden zoals ereprijs, klein kruiskruid, kamille, kleefkruid.

Voordeel van de mix Capri Twin met Atlantis Star is daarbovenop nog de betere bestrijding van duist door de combinatie van pyroxsulam en mesosulfuron.

Onkruidbestrijding-wintergraan-en-zomergraan-Front-II

Meer weten over onkruidbestrijding wintergraan ?

In onze nieuwe brochure 'Onkruidbestrijding in wintergraan en zomergraan' vindt u adviezen voor bestrijding van breedbladige en grasachtige onkruiden, bestrijding wortelonkruiden en aardappelopslag, foto's en gevoeligheidstabellen van diverse herbicides in graan. 

Download hier de brochure.