BlueN® in mais

Something went wrong. Please try again later...
BlueN Mais Header  
BlueN verschil mais hakselen links onbehandeld rechts behandeld

Extra stikstof voor uw ruwvoerteelten

Neem de mogelijkheden van BlueN® alvast mee bij het maken van uw bemestingsplan deze winter. BlueN®is een milieuvriendelijke aanvulling voor uw bemestingsstrategie.

Lees meer

Toepassingsadvies:

BlueN® toedienen vanaf 4 tot 6-7 blad stadium

Check

Niet eerder want dan is er nog te weinig biomassa. Toepassen als de mais goed aan de groei is.

Bij voorkeur eerst onkruidbestrijding, later pas BlueN® toepassen

Check

Er zijn maïsherbicides waarmee gemengd kan worden. Echter wordt er in mais vaak een mix van 3 tot 4 middelen gerbruikt. Tot op heden zijn deze mixen nog niet getest of ze compatibel zijn met BlueN®.