Closer_foto_luis

Closer

Insecticide

CLOSER is een nieuw insecticide met een geheel nieuwe werkingswijze. Het heeft een snelle en een lange werking. Closer is toegelaten in aardappelen, diverse koolgewassen en de bedekte teelt van bloemisterijgewassen en vruchtgroenten.

CLOSER is een insecticide voor gebruik in sierplanten en groententeelt. Het nieuwe middel werkt tegen luis en witte vlieg.


ACTUEEL :

 

Vrijdag 22 mei 2020 heeft de Staatscourant de vrijstelling voor het gebruik van Closer in suikerbieten gepubliceerd. Hiermee mag Closer als effectief luizenmiddel met zowel een sterke direct dodende werking als ook een lange duurwerking worden ingezet ter bestrijding van luis en ter beheersing van het vergelingsvirus in suikerbieten. Meer weten ? Klik hier .

 

Wilt u meer weten over Closer tegen luis in pootgoed, klik dan hier .

CLOSER is effectief tegen luis en helpt pootaardappels beschermen tegen virusoverdracht. CLOSER heeft een nieuwe werkingswijze en is daarmee tevens een belangrijke aanvulling in het resistentiemanagement. In de pootaardappelteelt wordt het beschikbare middelenpakket tegen virusoverdracht beperkter. De toelating van CLOSER wordt daarom gezien als een welkome aanvulling.

CLOSER bezit de volgende eigenschappen:

- Snelle en lange werking tegen luis
- Nieuwe werkinsgwijze
- Gunstig milieu- en residuprofiel

Closer is ook toegelaten voor toepassing in de onbedekte teelt in aardappels, sluitkool, spruitkool, broccoli en chinese kool. Closer beschermt uw koolgewas tegen luis en heeft daarnaast een goede werking tegen witvlieg. Meer weten ? Klik hier.

Wij nodigen u uit om voor meer informatie ook eens een kijkje te nemen op www.isoclast.eu