Tip •  16-02-2022

Aardappels en uien beschermen tegen schadelijke aaltjes en insecten

Something went wrong. Please try again later...
Aardappelen  

In de teelt van aardappelen en uien blijven aaltjes, zeker op de lichtere gronden, een belangrijke bron voor opbrengstderving en kwaliteitsverlies.

Belangrijke aaltjes voor Aardappelen zijn:

 • Aardappelcystenaaltje (Globodera pallida en Globodera rostochiensis)
 • Wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)
 • Vrijlevende aaltjes (Trichodorus ssp.)
 • Wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi, Meloidogyne fallax en Meloidogyne hapla)


Belangrijke aaltjes voor Uien zijn:

 • Vrijlevende aaltjes (Trichodorus ssp.)
 • Wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans)
 • Graswortelknobbelaaltje (Meloidogyne naasi)
 • Stengelaaltje (Ditylenchus dipsaci)

Er zijn aaltjes die specifiek in één gewas schade doen (Aardappelcystenaaltje). Maar er zijn ook aaltjes zijn die in meerdere gewassen schade kunnen doen. In het bouwplan waarin we meerdere gewassen en groenbemesters telen zijn er voor verschillende aaltjes diverse waardplanten beschikbaar. Hierdoor is het lastig om populatie opbouw te voorkomen. Ook zien we op veel percelen mengbesmettingen met verschillende aaltjes.

Het blijft  belangrijk om goed te blijven nadenken over gewasopvolging (hoofdteelten + groenbemesters) in combinatie met een recent aaltjesmonster. Om zo tot een optimaal bouwplan te komen.

Daarnaast kan dan ook een granulaat als Vydate® 10G worden ingezet om de schade aan het gewas en vermeerdering van de aaltjespopulatie te beperken.

Toelating Vydate 10G in aardappelen:

20-40 kg/ha Volveldstoepassing of 10 kg/ha rijentoepassing

Toelating Vydate 10G in uien:                

20 kg/ha in de rij tijdens het zaaien toegepast

In aardappelen biedt Vydate 10G nog een (neven) werking tegen de volgende insecten:

Coloradokevers

In de eerste weken van de teelt een goede werking tegen volwassen kevers en larven.

Luizen

Vydate 10G wordt opgenomen in de plant en daarmee zijn de nieuwe stengels direct beschermd tegen luizen in de eerste weken. Tegen de non-persistente virussen is het advies om wel op tijd te beginnen met luisbestrijding.

Ritnaalden

Vydate 10G heeft een werking tegen ritnaalden in het begin van de teelt. Hiermee kan een populatieopbouw beperkt worden. Maar het heeft niet de duurwerking om ritnaaldenschade tot het einde van de teelt te voorkomen.

In uien is er extra aandacht nodig voor plantwegval door aantasting van de uienvlieg

De bescherming via een zaadcoating van jonge uienplanten tegen wegval door uien- en/of  bonenvlieg  is er niet meer. In veel gevallen lukt het redelijk goed om met behulp van de Steriele Insecten Techniek (SIT) aantasting door uienvlieg te ‘controleren’. Maar niet in alle teeltgebieden en in alle situaties is dit even succesvol.

De afgelopen jaren hebben we in verschillende proeven gezien dat Vydate 10G een goede nevenwerking tegen de uienvlieg heeft. Uit deze proeven hebben we twee conclusies getrokken.

Vydate 10G dient in de rij te worden toegepast voor een goed effect

Een vergelijking met rijentoepassing en volveldstoepassing (beide 20kg/ha) is er maar één conclusie mogelijk: Vydate 10G moet in de rij worden toegepast.

De enige dosering met goede nevenwerking tegen uienvlieg = 20 kg/hectare

Waar we ter bescherming tegen aaltjes met 10-15 kg in de rij al een heel eind komen, hebben we tegen de uienvlieg dus echt de toegelaten dosering van 20 kg per hectare nodig. 

Recent toegelaten: Belem™ 0.8MG


Sinds vorige maand is Belem 0.8MG toegelaten. Dit insecticide-granulaat heeft een nog betere werking tegen uienvlieg. Belem 0.8MG geeft een effectieve bescherming tegen bodeminsecten zoals uienvlieg, bonenvlieg en ritnaalden. Belem 0.8MG heeft geen werking tegen aaltjes.

Hoe hier dan praktisch mee om te gaan:

 • Bij aanwezigheid van aaltjes en druk van uienvlieg : Vydate 10G 20 kg/ha. 
  (Bij een hoge druk van uien- en bonenvlieg kan worden overwogen om met een tweede granulaatstrooier op de zaaimachine zowel Vydate 10G als Belem 0.8MG tegelijkertijd toe te passen).
 • Wanneer aaltjes geen rol spelen en alleen bescherming tegen bodeminsecten zoals uienvlieg, bonenvlieg en ritnaalden gewenst is, dan is het advies om alleen Belem 0.8MG toe te passen : 12 kg/ha in de rij gedoseerd.
  Belem 0.8MG is in tegenstelling tot Vydate 10G niet oplosbaar en niet systemisch. Besteed daarom aandacht aan de toepassing van dit granulaat. Zorg ervoor dat het op de goede plaats in de zaaikouter wordt gebracht zodat de jonge kiemplant in een ‘beschermde zone’ zal opgroeien.

Toelating Belem™ 0.8MG in Nederland

In de CTGB-vergadering van januari 2022 heeft de Belem™ 0.8MG een toelating gekregen voor toepassing in de rij tijdens het zaaien/planten in diverse teelten. Belem 0.8MG is een granulaat en beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door ritnaalden en/of de larven van de uien-, bonen-, wortel- en koolvlieg. 

Toelating Belem™ 0.8MG in Nederland

In de CTGB-vergadering van januari 2022 heeft de Belem™ 0.8MG een toelating gekregen voor toepassing in de rij tijdens het zaaien/planten in diverse teelten. Belem 0.8MG is een granulaat en beschermt jonge plantjes tegen vraatschade door ritnaalden en/of de larven van de uien-, bonen-, wortel- en koolvlieg. 

Digitale Aaltjesbrochure

Schadelijke aaltjes in de akkerbouw

In deze brochure vindt u praktische informatie over schadelijke aaltjes en hoe u kwaliteit en opbrengstverlies door deze aaltjes kunt voorkomen.

Download brochure