Tip •  26-08-2022

"Ga het veld in en hou de mais goed in de gaten"

Something went wrong. Please try again later...
Verdroogde mais  

De afrijping van de mais gaat snel de laatste weken. Helaas zien we door de droogte op de lichtere percelen ook veel (deels) verdroogde mais staan. Op sommige plaatsen in de Achterhoek bijvoorbeeld ging de eerste mais daardoor vorige week al de kuil in.

Wie nu al moet oogsten of verdroogde mais heeft staan, probeert reeds tijdens het inkuilen toekomstige broei te voorkomen. Verdroogde mais is immers extra broeigevoelig. 

Pioneer-adviseur Arjan Geerets legt uit: “Het drogere product is wat stro-achtig en er zit meer lucht in. Broei heeft altijd te maken met lucht of zuurstof. Verdroogde mais is door die extra lucht moeilijker aan te rijden, waardoor je minder verdichting krijgt in de kuil. De kans op broei stijgt.”

Suikers als aanjager voor broei

Daarnaast bevat de verdroogde mais mogelijk meer suikers, die opgehoopt zijn in het blad en de stengel. “Normaal gezien worden die suikers omgezet naar zetmeel in de kolf. Maar omdat verdroogde mais vaak kleinere kolven heeft, slechte kolven of zelfs helemaal geen kolf, blijven de suikers (deels) achter in de stengel en het blad. Bij broei worden deze extra suikers en melkzuur door gisten en schimmels omgezet worden in koolstofdioxide, water en warmte. Het voer gaat rotten en stinken. Dit nog eens in combinatie met te weinig verdichting en te veel zuurstof zorgt voor grote kans op broei.”

Hoogste rendement halen uit droge maiskuil

“Het wordt dus zaak om het hoogste rendement te halen uit die droge maiskuil en broei tegen te gaan. Daarom raden wij aan tijdens het hakselen een broeiremmer toe te voegen. Pioneer inkuilmiddel 11A44 maakt per ton ruwvoer 5 tot 8 liter azijnzuur en propionzuur aan en remt daardoor de broei zeer effectief. Bovendien is het middel een enkelvoudige broeiremmer. Dat betekent dat de activiteit geheel gericht is op het belangrijkste: voorkomen van broei.”

"Laat de mais niet verbranden"

De verdroogde mais lijkt vooral voor te komen op de lichtere zandgronden. Het noorden van Nederland leek iets minder droog en warm en kleigronden hielden het ook iets langer vol. Wie momenteel minder of geen last heeft van verdroogde mais, moet komende tijd het gewas wel goed in de gaten houden. “Sommige veehouders zijn gestopt met beregenen zodra de kolf gevormd is. Begrijpelijk, want beregenen is niet het leukste werk en door de hoge dieselprijzen is het ook een stuk duurder geworden. Maar de laatste maand wordt nog 20% van het zetmeel gevormd. Het is dus belangrijk het gewas groen en gezond te houden. Door de aanhoudende droogte lopen veehouders nog steeds het risico een verbrand of bruin gewas te krijgen. Eens verbrand stopt de mais met suikers om te zetten in zetmeel. Dan krijg je weer het verhaal van te veel suikers die broei stimuleren. Boodschap is dus de mais de komende weken goed in de gaten te houden. Ga op verschillende plaatsen, voldoende ver het veld in." 

Verdroogde mais hakselen als:

Geen kolf + meer dan 30% DS

Check

Schutblad bruin + meer dan 30% DS

Check

Schutblad bijna bruin + geen regen in zicht + meer dan 30% DS

Check

Wachten met hakselen van verdroogde mais als:

Het kan gaan regenen

Check
De maïs kan dan 750 kg zetmeel per week produceren

Eens de maïs in de kuil ligt, stopt de mais met groeien

Check

Let niet alleen op het DS% maar: kan de mais nog zetmeel produceren?

Check

Voederwaarde en zetmeel maximaal behouden

Door de bank genomen verdienen vooral broei en schimmel de aandacht bij de conservering van mais. Geschat wordt dat slechts ongeveer 25-30% van de veehouders inkuilmiddelen toepast, vooral wanneer de omstandigheden minder goed zijn, zoals nu bij verdroogde mais. Maar ook wie geen verdroogde mais heeft, heeft gewoon flink voordeel bij het gebruik van een inkuilmiddel.

Onafhankelijk onderzoek door adviesorganisatie Groeikracht (2019-2020) geeft aan dat meer zetmeel en voederwaarde behouden blijft door de toepassing van Pioneer® 11A44.

In onbehandelde balen nam de hoeveelheid zetmeel tijdens conservering af met bijna 10%. Terwijl er in de behandelde balen met Pioneer 11A44 géén zetmeelverlies optrad na 300 dagen.
Dit resultaat betekent dat zonder behandeling per 10 ha mais 1 ha extra aangekocht dient te worden om dezelfde hoeveelheid zetmeel te behouden. Een besparing van ca €400,- per ha die al snel een rendement van €300,- per ha oplevert.

Snel van de nieuwe kuil voeren

Door de droge zomer tot slot zitten sommige veehouders krapper in het ruwvoer. De nieuwe maiskuilen zullen mogelijk sneller geopend worden. Om broei en schimmelvoming tegen te gaan en een stabiele kuil te krijgen met voldoende rendement, moet een kuil minimaal 6 weken gesloten blijven. Snel openen kan het risico op broei vergroten. Het nieuwe inkuilmiddel Pioneer® 11C33 Rapid React biedt hier mogelijk een oplossing. “Pioneer® 11C33 Rapid React is een nieuw combi-middel (conservering en broeiremming) en is specifiek ontworpen om de opwarming van de kuil te verminderen. Het middel heeft een zeer snelle broeiremming, waardoor de kuil reeds na 1-2 weken geopend kan worden.“

Goed inkuilmanagement blijft belangrijk

"Goed inkuilmanagement is en blijft bij dit alles erg belangrijk, dus zorg voor een zo goed mogelijke verdichting, pas een gronddek toe, probeer een ruime voersnelheid aan te houden (liefst > 1,5 meter per week), en werk met een glad snijvlak. Het hoogste rendement wordt behaald door goed inkuilmanagement te combineren met het juiste inkuilmiddel. Inkuilmiddelen betalen zich dan altijd terug.”

Download onze brochures

Maisoogst 2022

Maisoogst 2022

Pioneer heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van inkuilmiddelen en het gebruik ervan. In deze nieuwe folder Maisoogst 2022 krijgt u tips voor het voorkomen van broei en schimmels in de maiskuil. We leggen ook uit hoe u door het gebruik van inkuilmiddel Pioneer® 11A44 maximaal zetmeel kunt behouden in de maiskuil. 

 

Maximaal rendement uit eigen ruwvoer - editie 2022

Ruwvoer 2022

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure kunt u lezen over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen enkele veehouders over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Meer weten over de Pioneer inkuilmiddelen?

Pioneer biedt een breed assortiment van kuiltoevoegmiddelen, die voor verschillende soorten ruwvoer en toepassingen kunnen worden ingezet.  Zoals voor conservering, broeiremming, een combinatie van beide met eventueel aanvulling van de innovatieve celwandtechnologie.

Er zijn specifieke producten voor gras, snijmais of CCM/MKS en geplette mais. 

De inkuilmiddelen van Pioneer zijn ontwikkeld op basis van melkzuurbacteriën en garanderen een stabiele en succesvolle voederconservering. 

Klik hier