Tip •  22-03-2022

Nieuwe mogelijkheden voor onkruidbestrijding in granen

Something went wrong. Please try again later...
Onkruidbestrijding in granen  

De bestrijding van onkruiden in graan is een belangrijk onderdeel van onkruidbeheersing in het hele bouwplan. In granen kunnen zaad- en wortelonkruiden goed worden opgeruimd en voor een relatief gunstige prijs. “Met de komst van het middel Pixxaro heeft de graanteler er een nieuw middel bij die extra mogelijkheden biedt voor een goede onkruidbestrijding. Pixxaro is een combinatie van Starane Top met de nieuwe werkzame stof Arylex ”, zegt Allard Jukema, productmanager bij Corteva.  

DOWNLOAD BROCHURE

 

Waarom juist onkruiden bestrijden in graan?

In granen kun je met sterke groeistoffen werken die een goede dieptewerking geven op de wortelonkruiden zoals distels, haagwinde, veenwortel, hoefblad etc... Dergelijke groeistoffen zijn in de teelt van bijvoorbeeld aardappelen niet bruikbaar.
Zaadonkruiden die in wintergranen veel voorkomen zijn: kamille, klein kruiskruid, ereprijs, paarse dovenetel, kleefkruid, muur en de onkruidgrassen straatgras, duist en windhalm. In zomergraan zien we vaak vooral melganzevoet, muur, kleefkruid, zwaluwtong, perzikkruid, kleefkruid en hennepnetel. Als al deze wortel- en zaadonkruiden in granen goed worden aangepakt, hebben ook de andere gewassen in het bouwplan daar voordeel van.

Pixxaro is Starane Top + Arylex

Starane Top kennen we al, maar wat is Arylex precies? De officiële naam van deze groeistof is halauxifen. De commerciële naam van deze groeistof is Arylex. Het behoort tot een nieuwe generatie groeistoffen in de onkruidbestrijding. Het verschil met de bestaande groeistoffen zit met name in:

  • Weinig werkzame stof (4,5 gram) per hectare nodig. Bij de bestaande groeistoffen is het aantal grammen werkzame stof per hectare veel hoger. 
  • Iets minder gevoelig voor temperatuur dan bestaande groeistoffen. Arylex werkt al vanaf dagtemperaturen vanaf 8°C.

Net als andere groeistoffen geeft Arylex ook een snelle zichtbare werking. Het geeft de voor groeistoffen zo typerende krulling van de onkruiden.

Waarom is een nieuwe groeistof welkom?

Dat is met name belangrijk voor resistentiemanagement. Onkruidbestrijding leunt voor een groot deel op de zogenaamde sulfo’s. Die hebben als voordeel dat ze weinig actieve stof per hectare hebben en een brede werking. Nadeel van deze sulfo’s is dat ze resistentiegevoeliger zijn. Daarom wordt het in de internationale herbicidenwereld als positief gezien dat er ook weer een nieuwe groeistof bij is gekomen. Dit is al tientallen jaren niet meer gebeurd.

Hoe werkt Arylex?

Arylex is eigenlijk een nagemaakt plantenhormoon. Hierdoor raakt de hormoonbalans van de onkruiden verstoord en sterft de plant af. Om te vergelijken: sulfo’s zetten de eiwitsynthese in een plant stil waardoor er geen celdeling meer mogelijk is. Het onkruid kan geen nieuwe cellen meer aanmaken. De werking van dit soort middelen is trager dan die van de groeistoffen.

“Het wordt als positief gezien dat er weer een nieuwe groeistof bij is gekomen. Dat is al tientallen jaren niet meer gebeurd.”

Op welke onkruiden in graan werkt Arylex?

Onkruiden waar Arylex tegen werkt zijn bijvoorbeeld:

  • De zogenaamde lipbloemigen: Paarse Dovenetel, Hoenderbeet, Hondsdraf, Moerasandoorn, Akkermunt etc.
  • De schermbloemigen: Duivekervel, Fluitekruid, Hondspeterselie, Berenklauw etc.
  • En verder bijvoorbeeld: Melganzevoet, Kleefkruid, Hennepnetel etc. 

Hoe kan Arylex worden ingezet?

Arylex wordt niet solo op de markt gebracht door Corteva, maar gecombineerd met andere werkzame stoffen voor een zo breed mogelijk onkruidspectrum. Corteva brengt het middel Pixxaro op de markt dat is toegelaten in zomer- en wintergraan. Pixxaro bevat 4,5 gram Arylex met 0,3 liter Starane Top. Dosering per toepassing is 0,375 l/ha, zowel in wintergraan als in zomergraan. In beide teelten mag het middel 1x per teeltseizoen worden toegepast met 95% DRT.

Mogelijkheden van Pixxaro in wintergraan

Normaal wordt Capri Twin of solo gespoten, of met Atlantis Star gecombineerd in wintergraan. Echter, de bestrijding door deze combinatie van paarse dovenetel, hoenderbeet en duivenkervel laat wel eens wat te wensen over. Pixxaro gecombineerd met Capri Twin (en Atlantis Star) zorgt wel voor een complete bestrijding inclusief deze onkruiden. Ook is Pixxaro in combinatie met Primus in te zetten in het voorjaar als correctie op een najaarsbespuiting met bodemherbiciden.

Mogelijkheden van Pixxaro in zomergraan

Pixxaro in combinatie met Tapir is een betrouwbare combinatie tegen breedbladige onkruiden in zomergraan. Tegen grasachtige onkruiden is een combinatie van Pixxaro met Capri Twin succesvol. In beide gevallen vervangt Pixxaro het bekende MCPA. Pixxaro geeft met minder werkzame stof toch een goed resultaat. Pixxaro heeft tevens als voordeel dat het in waterwingebieden mag worden toegepast. Mochten er ook uitstaande meldes voorkomen en/of distels, dan is het advies om wel MCPA te gebruiken.  

Pixxaro sterk op paarse dovenetel

Meer informatie over Pixxaro

Klik hier