Tip •  02-10-2022

“Veehouders kunnen dit jaar de laatste snede goed gebruiken”

Something went wrong. Please try again later...
Nat herfstgras maaien SEP 2022  

De komende weken wordt de najaarssnede gemaaid. Er wordt uitgekeken naar deze herfstsnede. Want door de droogte kampen sommige bedrijven met een ruwvoertekort, en ook de maisoogst viel niet overal mee.

Het is daarom belangrijk om het hoge eiwitgehalte van het herfstgras maximaal te benutten en het voer zo smakelijk mogelijk te houden voor de koeien. “Daarvoor moet de pH in de kuil zo snel mogelijk naar beneden”, zegt Oscar Koppelman (Pioneer).

“Door de droogte hebben veel bedrijven geen derde of vierde snede kunnen maaien. Hierdoor is de ruwvoervoorraad krapper geworden. Na de grasoogst was ook de maisoogst niet overal optimaal. En dat met de hoge prijzen van krachtvoer in gedachten. Veehouders kunnen deze laatste snede goed gebruiken.”

Snelle conservering en smakelijkheid topprioriteit

De conservering van de herfstsnede is volgens Koppelman daarbij prioriteit. “Algemeen is de herfstsnede minder broeigevoelig. Droog gras of verdroogde mais is moeilijker te verdichten, waardoor de kans op broei stijgt. Maar najaarsgras is iets natter en zwaarder, en daardoor ook iets beter te verdichten.”

In het najaar is het wel een uitdaging om dat natte gras voldoende droog te krijgen, door de kortere dagen en minder zon. Er is ook een groter risico voor regenachtige omstandigheden tijdens het inkuilen. Zorg daarom altijd voor een korte veldperiode, maximaal 48 uur, om kwaliteitsverlies te voorkomen.   

pH-daling in de kuil cruciaal

“Najaarsgras bevat vaak meer water. Dat maakt de verzuring lastiger. Nat gras doet er langer over om stabiel te worden. De pH gaat minder snel naar beneden. Daardoor gaat voederwaarde verloren én de kans op boterzuur stijgt. Een snelle conservering is daarom erg belangrijk.”

Om de conservering te versnellen adviseert Pioneer het inkuilmiddel Pioneer® 1188. “Door de aanwezigheid van 6 verschillende stammen melkzuurbacteriën, concentreert 1188 zich volledig op de vorming van melkzuur. Dat zorgt voor een zeer snelle pH-daling, wat ook blijkt uit onderzoek.

Elke dag dat de kuil nog niet stabiel is, gaat er voederwaarde verloren, en kunnen ook de verkeerde bacterien (zoals boterzuur) zich vermeerderen.

Benut meer eiwit met Pioneer 1188

Door de snelle pH-daling ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Ammoniak heeft ook een negatief effect op de smakelijkheid van de kuil. Het voer gaat minder fris ruiken. Door deze geur van ammoniak gaat de koe minder voer opnemen. Door gebruik van Pioneer 1188 kunt u dus meer eiwit benutten van uw herfstgras, waardoor bespaard kan worden op krachtvoer.”

Enkelvoudig product of combi-product?

Door de snelle pH-daling bent u bij natter najaarsgras over het algemeen het beste af met een homofermentatief product zoals Pioneer 1188. “Combi-producten bevatten vaak zowel melkzuurbacteriën als een broeiremmer (L. buchneri). In de latere snedes is vooral de snelle conservering belangrijk. Daar moet uw aandacht liggen. Door het gebruik van Pioneer 1188 (homofermentatief), zorgt u voor deze snelle pH-daling.”

Mocht er toch iets droger ingekuild kunnen worden, en is er een gevaar voor broei in de kuil, dan is een combi-middel zoals Pioneer® 11G22 RapidReact een goed alternatief. 

Voorkom boterzuur

De vorming van boterzuur blijft een actueel onderwerp. Boterzuur wordt geproduceerd door verschillende soorten boterzuurbacteriën, die melkzuur omzetten in boterzuur en diverse gassen. Dit proces kost energie: een hoog boterzuurgehalte betekent daarom voederwaardeverlies. Bovendien neemt de smakelijkheid duidelijk af, en kan er op het melkgeld worden gekort. 

De vorming van boterzuur kunt u voorkomen door extra alert te zijn bij de oogst en bij het inkuilen, vooral bij een natte snede. Belangrijke maatregelen zijn:

Oogstmachine goed afstellen; op de verharding

Check

Niet te kort maaien (>6 cm)

Check

Schoon werken in en op de kuil

Check

Bij nat uitgangsmateriaal altijd Pioneer® 1188 toevoegen

Check

Oscar Koppelman:“Belangrijkste oorzaak van boterzuurvorming is, naast verontreiniging met mest, een hoge Ruw as fractie (RAS) in de kuil (ofwel een hoger aandeel grond in de kuil) in combinatie met een lager droge stof percentage van het gras. Nat gras doet er erg lang over om stabiel te worden, waardoor boterzuurbacteriën lang de tijd hebben om zich te ontwikkelen. Het inkuilmiddel 1188 is hier bijzonder sterk, om deze natte kuil toch snel stabiel te krijgen, zodat deze smakelijk is en de vorming van boterzuur sterk wordt onderdrukt.” 

Maximale benutting van uw waardevolle hersftgras

Pioneer heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van inkuilmiddelen en het gebruik ervan in mais en gras. Door goed inkuilmanagement te combineren met het gebruik van een Pioneer-inkuilmiddel haalt u het hoogste rendement uit uw najaarsgras.

 

Grassilage mit Hand_edited

Meer weten over inkuilmiddelen?

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

Lees meer over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen enkele veehouders over hun ervaringen met de inkuilmiddelen van Pioneer.

Klik hier