Tip •  12-03-2024

Grasoogst 2024: Zorg voor een hoge opname en benutting van uw eigen graskuil

Something went wrong. Please try again later...
Gras_maaien_header  

Waar het gebruik van inkuilmiddelen lange tijd vooral probleemgericht was, zien veehouders steeds meer de toegevoegde waarde van inkuilmiddelen voor de kwaliteit én smakelijkheid van hun ruwvoer.

Goede conservering is belangrijker dan ooit

De meeste aandacht moet bij de grasoogst gaan naar een snelle en goede conservering. De kuil is zo sneller stabiel en er wordt minder eiwit afgebroken. Zo behoudt u de smaak en voederwaarde in de kuil, én verlaagt u drogestofverliezen.

Melkzuurbacteriën: dé schakel tot stabliteit

Door de relatief lage temperaturen in het voorjaar zijn er minder melkzuurbacteriën aanwezig op het gras. Bovendien zijn ze minder actief. Bij het maken van een graskuil kan dit leiden tot een vertraagde omzetting van suikers naar melkzuur. Een slechte conservering dus. Voor uw ruwvoer kan dat betekenen: meer drogestofverlies, kans op vorming van meer boterzuur en afbraak van het dure eiwit.

Bovenstaande grafiek:
Pioneer meet in het voorjaar de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De grafiek toont dat er weinig melkzuurbacteriën aanwezig zijn op het gras tijdens de maand april. Door het toevoegen van een Pioneer-inkuilmiddel komt u aan het aantal melkzuurbacteriën die nodig zijn voor een succesvolle conservering.

Hoe zorgt u voor een snelle conservering?

Om zo veel mogelijk eiwit te bebouden, raden we aan om extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen. Dat kunt u doen door Pioneer inkuilmiddel 1188 te gebruiken. Melkzuurbacteriën zijn essentieel voor de vorming van voldoende melkzuur tijdens het inkuilproces. Dit zorgt voor de noodzakelijke snelle en sterke daling van de pH in de kuil. Bij een laag drogestofgehalte % is het bovendien noodzakelijk dat de conservering snel verloopt. Immers bij een trage conservering krijgen boterzuurbacteriën de kans zich te ontwikkelen. Dit leidt tot inkuilverliezen en zelfs tot rotting van de kuil.

 

Snede aan de droge kant?

Indien het broeirisico toeneemt (droger gras, suikerrijk gras, minder goede verdichting, krappere voersnelheid) dan is  Pioneer® 11G22 Rapid React (RR) de juiste keuze. Naast de conservering voorkomt Pioneer® 11G22 RR mogelijke broei  na opening van de kuil. 

Pioneer® 11G22 Rapid React® bevat nieuw ontwikkelde bacteriën, die door de versnelde vorming van azijnzuur en 1,2 propaandiol (propyleenglycol, een energiebron die ervoor zorgt dat o.a. slepende melkziekte vermindert) de broei nog sneller remmen. Al na een korte periode wordt daardoor een hoog gehalte aan melkzuur, azijnzuur en propaandiol bereikt – dit zorgt voor een stabiele kuil en versnelt de broeiremming. Vergeleken met onbehandelde kuilen, vertonen kuilen die behandeld werden met Pioneer® 11G22 RR een hoger gehalte aan o.a.azijnzuur, zelfs na een korte inkuiltijd.

Zware snede en stengeliger gras?

Indien door het wisselvallig weer graspercelen pas veel later dan normaal worden gemaaid kan Pioneer® 11GFT (Fiber Technology) het meest geschikte inkuilmiddel zijn. Bij een zware snede met wat stengeliger gras is Pioneer® 11GFT een prima keuze vanwege ook de verbeterde celwandverteerbaarheid. Hier zijn in de late eerste snede van 2021 (begin Juni) hele goede praktijkervaringen mee opgedaan.  

Wat te doen bij inkuilen van grasklaver?

Melkveehouders gebruiken steeds vaker een mengsel van gras en klaver. Het belangrijkste voordeel van klaver is dat het stikstof uit de lucht kan binden.  Dit zorgt voor een hoger eiwitgehalte, minder kunstmest en een hogere opbrengst. Maar omdat grasklaver meer eiwit bevat, heeft dit meer buffercapaciteit en dat betekent dat dit moeilijker conserveert in de kuil. Een snelle pH-daling is bij grasklaver dus nog belangrijker dan bij “normaal” gras.  In klaver zit bovendien een lager suikergehalte. Daardoor is het nog lastiger te conserveren. Het belang van een inkuilmiddel is bij het inkuilen van grasklaver alleen maar groter. Zo voorkomt u dat eiwit verloren gaat en zorgt u ervoor dat de de kuil sneller stabiel is. Hoe sneller een kuil stabiel is, hoe minder verliezen er plaatsvinden. Bovendien is een behandelde kuil smakelijker, door het melkzuur (= fris zuur) i.c.m. een lagere ammoniakfractie. 

Maaien

Nieuwe folder Grasoogst 2024

Tips en advies voor een hoge opname en benutting voor uw eigen graskuil

Download de folder