Maaien

Inkuilmiddelen in gras

Zorg voor een hoge opname en benutting van uw eigen graskuil, goede conservering is belangrijker dan ooit.

Tips om kwalitatief goed uitgangsmateriaal te krijgen en te behouden

Ruwvoer is, met een aandeel van zo’n 2/3e van het rantsoen, de belangrijke basis van het rantsoen. Zeker tegenwoordig, met de hoge krachtvoerprijzen, is een goede kwaliteit, opname en benutting van uw gras- en maiskuil erg belangrijk. Dit kan alleen met kwalitatief goed uitgangsmateriaal, dat goed geconserveerd is. Wat u uit uw eigen ruwvoer haalt, hoeft u immers niet meer aan te kopen.

Machine

Check

Zorg voor een goede afstelling van de machines om ruw as (grond en mestdeeltjes) en zodoende boterzuursporen zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanvoerroute

Check

De aanvoerroute naar de kuil dient schoon en verhard te zijn. Begin met een schone plaat en maak gebruik van gasdichte onderfolie en nieuw plastic om de meesleep van gronddeeltjes in de kuil te voorkomen.

Chauffeur

Check

De chauffeur op de kuil is bepalend voor de snelheid van inkuilen. Goed verdichten is cruciaal voor een snelle conservering en om broei te voorkomen. Het gewicht  moet minimaal de helft van de aanvoersnelheid/uur zijn. Dus een aanvoer van 30 ton/uur betekent minimaal 15 ton gewicht op de kuil.

Drogestofgehalte van 35-45%

Check

Streef voor de eerste snede naar een drogestofgehalte van 35-45%, laat het niet te droog worden.

Maak de kuil zo snel mogelijk dicht

Check

Maak de kuil zo snel mogelijk dicht na het inkuilen, om de intreding van zuurstof en hierdoor verliezen te voorkomen.

Voersnelheid

Check

Streef naar een voersnelheid van minimaal 1,5 meter/week.

Inkuilmiddel

Check

Gebruik een inkuilmiddel van Pioneer wat past bij de omstandigheden.

Recht snijvlak

Check

Zorg voor een recht snijvlak om de intreding van zuurstof bij uitkuilen te beperken.

Gras maaien Inkuilmiddel Pioneer 1188

Kwalitatief ruwvoer als basis voor een rendabele melkproductie

Voldoende ruwvoer van goede kwaliteit is de basis van het moderne melkveehouderijbedrijf. Smakelijk ruwvoer op de voergang waar de koeien voldoende van opnemen, betekent al snel een besparing op de aankoop van krachtvoer. 

In deze nieuwe brochure leest u over goed inkuilmanagement en hoe en wanneer u inkuilmiddelen kunt inzetten voor een optimale ruwvoerkwaliteit. Ook vertellen enkele veehouders over hun ervaringen met onze inkuilmiddelen.

Download brochure