Tip •  03-05-2024

Inkuilmoment eerste snede sterk afhankelijk van bemesting, draagkracht en regio

Something went wrong. Please try again later...

Het wisselende weer met regen en soms zonneschijn maakt het niet makkelijk om een goed moment te kiezen voor het inkuilen van de eerste snede. In sommige gevallen hebben de graspercelen zelfs nog niet voldoende draagkracht om überhaupt met een hakselaar of opraapwagen bereden te worden. Heb in dit geval vooral geduld tot de omstandigheden het wél toelaten. Voor wie wél al kan maaien en hakselen: denk voor het maaien en inkuilen al even na hoe u de kwaliteit van het gras zo goed mogelijk kunt behouden in de kuil. Daar valt immers winst en rendement te halen. Daarvoor zijn algemeen drie scenarios mogelijk.

Maximale benutting van het voorjaarsgras

Om de kwaliteit van het voorjaarsgras te behouden, is een goede conservering van groot belang. Dat is in sommige gebieden een uitdaging, omdat het gras onvoldoende kan drogen. Verlies van smaak en voederwaarde liggen daardoor op de loer. Een snelle conservering moet daarom dé topprioriteit zijn bij het inkuilen. In een nattere, onbehandelde kuil daalt de pH immers niet snel genoeg. Hierdoor komt de fermentatie niet tot stilstand en blijven de verkeerde bacteriën actief. Elke dag dat de kuil nog niet stabiel is, gaat er voederwaarde verloren, en kunnen ook de verkeerde bacteriën (zoals boterzuur) zich vermeerderen. Op die manier gaat er veel smaak en voederwaarde verloren, waardoor je niet optimaal kunt melken uit je voorjaarskuil. Hoe eiwitrijk deze ook mag zijn.

Scenario 1: Bij natte omstandigheden: alle aandacht voor een snelle conservering

Mochten de omstandigheden tijdens het inkuilen niet meezitten, natte omstandigheden bijvoorbeeld, dan is het gebruik van een inkuilmiddel zoals Pioneer 1188 sterk aanbevolen. 1188 is een enkelvoudig product en zorgt voor de beste conservering van (nat) gras. De verschillende stammen melkzuurbacteriën die in het middel zitten, zorgen ervoor dat 1188 zich volledig concentreert op de vorming van melkzuur. Elke stam werkt optimaal in een bepaald pH-traject, waarbij de ene stam het overneemt van de ander. Een soort estafette. Dit zorgt voor een zeer snelle pH-daling. Dankzij deze snelle daling ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Dit komt ook de smakelijkheid van de kuil ten goede. Door ammoniak gaat het voer namelijk minder fris ruiken, waardoor de koe hier minder van opneemt. Het inzetten 1188 zorgt er dus voor dat koeien de eiwitten uit het voorjaarsgras beter kunnen benutten en je kunt besparen op krachtvoer.

Scenario 2: Bij voldoende zon en gras met > 35% DS: goed conserveren én broei remmen

Sommige regio’s krijgen voldoende zon en minder regen, waardoor het gras meer kan drogen na het maaien en ook droger de kuil in gaat. Heeft een bedrijf de ervaring dat de kuil toch soms wat gevoelig is voor broei (door een lage voersnelheid bijvoorbeeld of een minder goede verdichting) dan kunnen zij, naast een goede conservering, er ook voor zorgen dat de graskuil niet gaat broeien na het openen. Kies dan voor combi-product 11G22 Rapid React.

Scenario 3: Zware snede en stengelig gras: goed conserveren, broei remmen én een betere celwandverteerbaarheid

In sommige gevallen kan het wat langer duren voordat de eerste snede gemaaid kan worden, bijvoorbeeld door een mindere draagkracht van de percelen. Heeft u hier te maken met een zware snede met stengelig materiaal (verhouting), kies dan voor inkuilmiddel en combi-product 11GFT (Grass Fiber Technology). Het unieke werkingsmechanisme van de Fiber Technology zorgt naast een goede conservering en broeiremming, voor een verbeterde celwandverteerbaarheid.

Download de brochure
Proef Groeikracht II

Meer weten over de Pioneer inkuilmiddelen?

Klik hier