AZ500 in uien
Een veilige versterking op veel breedbladige onkruiden

Het bodemherbicide AZ 500 heeft een brede toelating in de uienteelt. In zowel zaaiuien, plantuien (eerste- en tweedejaars), zilveruien, picklers en sjalotten (zaai- en plantsjalot) mag het worden toegepast. Via een KUG-toelating mag AZ 500 ook in bosuien en knoflook worden gebruikt.

AZ 500 geeft een versterking op vele breedbladige onkruiden. Zoals bijvoorbeeld kamille, perzikkruid, varkensgras, zwaluwtong, klein kruiskruid, maar ook dovenetel, ereprijs, veldkers en herik. Daarom is het intussen een standaardmiddel geworden in uienschema’s.

AZ 500 is niet werkzaam tegen grassen en ook niet tegen de ui zelf. AZ 500 is daarom veilig toepasbaar in deze gewassen.
Zelfs wanneer er sprake is van een tweewassige opkomst kan AZ 500 veilig worden toegepast vanaf het kramstadium en in plantuien direct na planten.

AZ 500 is een bodemherbicide met vrijwel geen contactwerking. Het wordt door de kiemwortel opgenomen en blokkeert de celluloseproductie van gevoelige onkruiden.

Na opname van de actieve stof isoxaben sterft het kiemplantje af en komt niet meer boven.

Om zijn werk goed te kunnen doen moet AZ 500 dus wel in de wortelzone van de onkruiden zitten voordat deze onkruiden gaan kiemen. Gekiemde onkruiden zijn niet meer gevoelig voor AZ 500. Omdat isoxaben slecht in water oplosbaar is, moet er na de toepassing (liefst op vochtige bodem) wel voldoende neerslag vallen (+/- 15 mm). Dit om te zorgen dat de kiemende onkruiden in contact komen met de actieve stof.
Om de eigenschappen van AZ 500 zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen adviseren we om in alle genoemde teelten AZ 500 zo vroeg mogelijk preventief in het herbicidenschema in te zetten.

Door diezelfde beperkte wateroplosbaarheid blijft het product echter wel weer lang bovenin de toplaag actief, zelfs bij veel neerslag.  Het is een SC formulering, bevat geen olie of uitvloeier en is daarmee zonder probleem mengbaar met andere herbiciden. AZ500 mag 1 X per seizoen worden toegepast. Er zijn geen aanvullende drift reducerende maatregelen, maar het mag niet in waterwingebieden worden toegepast.

AZ 500 heeft een breed werkingsspectrum

Werkingsspectrum van 0,2 liter/ha AZ 500

akkerboterbloem

S

Kleefkruid

R

akkerkool

S

Knopkruid

SS

akkerleeuweklauw

SS

Korenbloem

SS

akkervergeet-mij-nietje

SS

krodde witte

SS

akkerviooltje

SS

kroontjeskruid

MS

bingelkruid

MS

kruiskruid klein

S

brandnetel klein

S

melde uitstaande

S

dovenetel paarse

SS

melganzevoet

S

duivekervel

MS

melkdistel uit zaad

S

ereprijs akker-

SS

Muur

S

ereprijs grote

SS

nachtschade zwarte

MS

ereprijs klimop-

SS

ooievaarsbek

R

fijnstraal Canadese

S

papegaaiekruid

S

guichelheil

SS

perzikkruid

MS

hennepnetel

S

ridderzuring uit zaad

S

herderstasje

SS

spurrie

SS

herik

SS

tandzaad (veerdelig)

S

hoenderbeet

S

tuinwolfsmelk

MS

hondspeterselie

MS

veldkers kleine

SS

kamille (alle)

SS

varkensgras

MS

klaproos

S

zwaluwtong

MS

       

SS > 95% bestrijding

 

MS 75-90% bestrijding

 

S > 90% bestrijding

 

R < 50% bestrijding

 

 

     

AZ 500 Advies
Zaaiuien :                         In kramstadium (BBCH 9)
                                         AZ 500 0,2 L/ha + Wing P of
                                         AZ 500 0,2 L/ha + Stomp
                                            Eventueel aangevuld met CIPC

Tweedejaars Plantuien : Direct na planten:
                                         1 L Stomp +1 L Wing P + AZ 500 0,2 L/haSomething went wrong. Please try again later...