Tip •  09-05-2023

Maaien en goed inkuilen na een nat en vooral koud voorjaar 2023

Something went wrong. Please try again later...
Kuilen-bij-nat-voorjaar  

De voorbije week werd volop gemaaid en ingekuild. Veehouders probeerden zo veel mogelijk te profiteren van de iets betere weersomstandigheden. De komende dagen beloven terug wisselvallig te worden, en dat maakt maaien en inkuilen de komende tijd onvoorspelbaar en moeilijk. Welke mogelijke scenario’s kunnen zich voordoen en hoe kunt u daar best op inspelen?

Moeilijke en natte omstandigheden

Deze week wordt wisselvallig weer voorspeld met af en toe buien. Onder deze moeilijke en natte omstandigheden is een snelle conservering van het gemaaide gras belanrgijk. Daardoor wordt o.a. de vorming van boterzuur sterk beperkt. Gebruik van inkuilmiddel Pioneer® 1188 is de komende dagen  sterk aangeraden. Pioneer® 1188 zorgt voor een snelle conservering bij nat gras.

Minder natuurlijke melkzuurbacteriën in gras

Door de relatief lage temperaturen dit voorjaar, overdag en ’s nachts, zijn de natuurlijke melkzuurbacteriën minder talrijk aanwezig op het gras, en bovendien minder actief. Dit heeft gevolgen:

-          pH kan niet snel worden verlaagd
-          hierdoor meer risico op vorming van boterzuur
-          hogere eiwitafbraak en dus meer aankoop van duur eiwit nodig

Onderzoek Pioneer mei 2023

Pioneer meet al jarenlang, in het voorjaar, de van nature aanwezige melkzuurbacteriën op het gras. De grafiek hieronder toont de resultaten van dit onderzoek mei 2023. De lage temperaturen tijdens het voorjaar zorgen ervoor dat de hoeveelheid van nature aanwezige melkzuurbacterien op het gras, erg laag is. Het gebruik van Pioneer® 1188 is daarom erg belangrijk, zeker in de 1e snede.

Daarom is het raadzaam om extra sterke en actieve melkzuurbacteriën toe te voegen tijdens het inkuilen van de eerste snede. Inkuilmiddel Pioneer® 1188 is daarvoor uiterst geschikt. Oscar Koppelman (Pioneer-adviseur): “Het unieke aan Pioneer 1188 is dat het middel maar liefst 6 verschillende soorten melkzuurbacteriën bevat, die elkaar opvolgen wat betreft werking: de ene bacterie werkt na de andere dus. Als een soort kettingreactie. Zo gaat de conservering snel en efficiënt verlopen. Zo kunt u de opbrengst, kwaliteit en smakelijkheid van uw vanggewas zo goed mogelijk behouden.”

Maaien en inkuilen de komende weken

Indien het weer wat verbetert, en het gras toch nog redelijk op tijd gemaaid kan worden, en deze 1e snede niet te zwaar is maar wel aan de drogere kant, dan is Pioneer® 11G22 Rapid React (RR) de juiste keuze. Naast de conservering voorkomt Pioneer® 11G22 RR  mogelijke broei na opening van de kuil.

Hoe werkt Pioneer® 11G22 Rapid React®?

Pioneer® 11G22 Rapid React® bevat nieuw ontwikkelde bacteriën, die door de versnelde vorming van azijnzuur en 1,2 propaandiol de broei nog sneller remmen. Al na een korte periode wordt een hoog gehalte aan melkzuur, azijnzuur en propaandiol bereikt – dit zorgt voor een stabiele kuil en versnelt de broeiremming. Vergeleken met onbehandelde kuilen, vertoonden de met Pioneer® 11G22 Rapid React® behandelde kuilen een hoger gehalte aan o.a.azijnzuur, zelfs na een korte inkuiltijd.

Zware snede en stengeliger gras?

Indien door het wisselvallig weer graspercelen pas veel later dan normaal worden gemaaid kan Pioneer® 11GFT het beste inkuilmiddel zijn, onder deze omstandigheden. Bij een zware snede met wat stengeliger gras is Pioneer® 11GFT een prima keuze vanwege ook de verbeterde celwandverteerbaarheid. Hier zijn in de late eerste snede van 2021 (begin Juni) heel goede praktijkervaringen mee opgedaan.